Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto Traverse Användarhandbok - 2.1

Egenskaper

Aktivitetskontroll

Suunto Traverse mäter dina dagliga steg och uppskattar din kaloriförbrukning baserat på dina personliga inställningar.

Ditt ungefärliga antal steg per dag finns tillgängligt som en standardvy på tidsskärmen. Tryck på VIEW för att ändra stegräknarvyn. Stegantalet uppdateras var 60:e sekund.

time step view

Dagligt stegantal och kaloriförbrukning visas under DISPLAYER » Steg. Värdena återställs varje dag vid midnatt.

steps calories logbook

OBS:

Aktivitetskontrollen baseras på dina rörelser enligt mätningar av sensorer i klockan. Värdena som ges av aktivitetsövervakningen är uppskattningar och ska inte användas för medicinska diagnoser.

Steghistorik

Suunto Traverse Visar en komplett historik över ditt stegantal. Stegskärmen visar steg per dag och en trendlinje med veckoöversikt, månadsöversikt och årsöversikt. Du kan visa/dölja stegskärmen på startmenyn under DISPLAYER » Steg. När den är aktiverad kan du se din steghistorik genom att trycka på NEXT för att välja mellan aktiva skärmar.

steps display På stegskärmen kan du trycka VIEW för att se din 7-dagars, 30-dagars och årliga trend. steps display views

Innehållsförteckning