Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto 7 Gabay sa User

Table of Content
Table of Content
  • Kaligtasan

Kaligtasan

Mga uri ng mga pag-iingat para sa kaligtasan

BABALA:
  • ginagamit kaugnay ng isang pamamaraan o sitwasyon na puwedeng magdulot ng matinding pinsala o pagkamatay.
MAG-INGAT:
  • ginagamit kaugnay ng isang pamamaraan o sitwasyon na magdudulot ng pinsala sa produkto.
PAALALA:
  • ginagamit para bigyang-diin ang mahalagang impormasyon.
TIP:
  • ginagamit para sa mga karagdagang tip sa kung paano gamitin ang mga feature at function ng device.

Table of Content