За начало
Find a dealer/service center

Suunto Ambit3 Vertical Потребителско ръководство - 1.1

Table of Content

За начало

За начало

Бутони и менюта

Product name разполага с пет бутона, които ви дават достъп до всички функции.

buttons Ambit3

Start Stop:

 • натиснете за достъп до старт менюто
 • натиснете за стартиране, пауза или подновяване на тренировка или таймер
 • натиснете за увеличаване на стойност или придвижване нагоре в менюто
 • задръжте натиснат, за да прекратите и запишете тренировка

Next:

 • натиснете за смяна на дисплеи
 • натиснете за приемане на настройка
 • задръжте натиснат за достъп/изход от менюто с опции
 • задръжте натиснат за достъп/изход от менюто с опции в спортни режими

Light Lock:

 • натиснете за активиране на подсветката
 • натиснете за намаляване на стойност или придвижване надолу в менюто
 • задръжте натиснат за заключване/отключване на бутоните

View:

 • натиснете за смяна на изгледа на долния ред
 • задръжте натиснат, за да превключвате между светъл и тъмен дисплей
 • задръжте натиснат за достъп до пряк път (виж Преки пътища)

Back Lap:

 • натиснете за връщане към предишното меню
 • натиснете за добавяне на обиколка по време на тренировка
подшушвам:

При промяна на стойностите, можете да увеличите скоростта, като задържите бутона Start Stop или Light Lock натиснат, докато стойностите започнат да се превъртат по-бързо.