Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto EON Core Gebruikershandleiding

  • Alarmen, waarschuwingen en meldingen

Alarmen, waarschuwingen en meldingen

Suunto EON Core heeft alarmen, waarschuwingen en meldingen met kleurencode. Deze worden duidelijk op de display getoond met een hoorbaar alarm (als het geluid is ingeschakeld). Alarmen worden altijd rood weergegeven. Waarschuwingen kunnen rood of geel zijn. Meldingen zijn altijd geel.

Als een alarm, waarschuwing of melding plaatsvindt, zal een bericht worden weergegeven als een pop-up. De pop-upberichten kunnen worden bevestigd door elke willekeurige knop in te drukken. De informatie waar aandacht voor gevraagd wordt, zal op het onderste deel van het scherm blijven om doorheen te bladeren, tot de situatie weer normaal is.

Alarmen zijn kritieke gebeurtenissen waar altijd onmiddellijke actie op ondernomen moet worden. Als de alarmsituatie weer normaal is, zal het alarm automatisch stoppen.

AlarmUitleg
AscSpeedAlertOpstijgsnelheid is hoger dan de veilige snelheid van 10 m (33 ft) per minuut gedurende vijf of meer seconden.
deco ceiling broken ProminentDecompressieplafond is doorbroken met meer dan 0,6 m (2 ft) tijdens een decompressieduik. Ga direct omlaag naar onder de plafonddiepte en ga daarna door met normale opstijging.
alarm pO2high CorePartiële zuurstofdruk is hoger dan het veilige niveau (>1,6). Ga direct omhoog of schakel over op een gas met een lager zuurstofpercentage.
alarm pO2low new CorePartiële zuurstofdruk is lager dan het veilige niveau (<0,18). Ga direct omlaag of schakel over op een gas met een hoger zuurstofpercentage.

Waarschuwingen brengen gebeurtenissen onder de aandacht die invloed hebben op uw gezondheid en veiligheid als u geen actie onderneemt. Bevestig de waarschuwing door te drukken op een willekeurige knop.

WaarschuwingUitleg
CNS100%Vergiftigingsniveau centraal zenuwstelsel op 100% limiet
OTU300Aanbevolen dagelijkse limiet voor zuurstoftolerantie-eenheden bereikt
DiepteDiepte heeft uw diepte-alarmlimiet overschreden
DuiktijdDuiktijd heeft uw duiktijdlimiet overschreden
Verdunnend gas hoge PO2De partiële zuurstofdruk van het verdunnende gas (menggas, diluent) overschrijdt het veilige niveau (>1,6); geen direct gevaar tenzij een verdunnend gas wordt gebruikt, bijv. voor noodprocedure
Verdunnend gas lage PO2De partiële zuurstofdruk van het verdunnende gas (menggas, diluent) is onder het veilige niveau (<0,18); geen direct gevaar tenzij een verdunnend gas wordt gebruikt, bijv. voor noodprocedure
GastijdGastijd overschrijdt alarmlimiet van gastijd of de flesdruk is lager dan 35 bar (~510psi), wat betekent dat de gastijd nul is.
Veiligheidsstop doorbrokenPlafond veiligheidsstop doorbroken met meer dan 0,6 m (2 ft)
Flesdruk

Flesdruk is lager dan uw alarmlimiet voor flesdruk.

Naast het instelbare gastijdalarm geeft uw duikcomputer ook een alarm weer wanneer een druk van 75 bar en 50 bar is bereikt. De flesdruk verschijnt op het display en wordt geel na 75 bar en rood na 50 bar.

Meldingen worden gegeven voor gebeurtenissen waar preventieve acties voor nodig zijn. Bevestig de melding door te drukken op een willekeurige knop.

MeldingUitleg
CNS80%Vergiftigingsniveau centraal zenuwstelsel op 80% limiet
OTU250Circa 80% van de aanbevolen dagelijkse limiet voor zuurstoftolerantie-eenheden (OTU) bereikt
Gas wisselenBij het opstijgen tijdens een duik waar meerdere gassen worden gebruikt, is het veilig om naar het volgende beschikbare gas te schakelen voor een optimaal decompressieprofiel
Batterij bijna leegCirca drie uur duiktijd is nog beschikbaar
Opladen is nodigCirca twee uur batterijduur is nog beschikbaar, opladen is nodig vóór de volgende duik
Instelpunt overgeschakeldInstelpunt automatisch overgeschakeld tijdens rebreatherduik. Zie Instelpunten
Batterij Tank-POD bijna leegBatterij van de Tank-POD is bijna leeg, batterij vervangen is nodig