Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto EON Core Gebruikershandleiding 3.0

Veiligheid

Types veiligheidsvoorziening

WAARSCHUWING:
 • wordt gebruikt als een procedure of situatie ernstig letsel of de dood tot gevolg kan hebben.
LET OP:
 • wordt gebruikt als het product als gevolg van een procedure of situatie schade kan oplopen.
OPMERKING:
 • wordt gebruikt om belangrijke informatie te benadrukken.
TIP:
 • wordt gebruikt voor extra tips met betrekking tot kenmerken en functies van het apparaat.
WAARSCHUWING:

Elke computer kan defect raken. Het is mogelijk dat dit apparaat tijdens de duik plotseling geen nauwkeurige informatie meer verstrekt. Gebruik altijd een back-upinstrument en duik altijd samen met een buddy. Alleen duikers die zijn opgeleid in het juiste gebruik van duikmaterialen, mogen dit apparaat gebruiken! JE MOET, voordat je begint te duiken, de online gebruikershandleiding en alle gedrukte informatie die bij het product wordt geleverd, lezen. Doet je dit niet, dan kan dit leiden tot onjuist gebruik, ernstig letsel of de dood.

OPMERKING:

Zorg dat je Suunto-duikcomputer altijd is voorzien van de nieuwste software met updates en verbeteringen. Controleer vóór elke duiktrip op www.suunto.com/support of Suunto een nieuwe software-update voor je apparaat heeft. Wanneer er een update beschikbaar is, moet je deze installeren voordat je gaat duiken. Updates worden uitgebracht in lijn met Suunto’s filosofie van voortdurende productontwikkeling en -verbetering, zodat je als gebruiker een nog betere ervaring hebt.

Voorafgaand aan het duiken

Zorg dat je het gebruik, de verschillende displays en de beperkingen van je duikinstrumenten volledig begrijpt. Neem bij vragen over deze handleiding of je duikinstrument contact op met je Suunto-dealer voordat je gaat duiken. Denk er altijd aan dat JE VERANTWOORDELIJK BENT VOOR JE EIGEN VEILIGHEID!

Voordat je op een duiktrip gaat, moet je je duikcomputer grondig inspecteren om ervoor te zorgen dat alles goed functioneert.

Controleer het apparaat op de duiklocatie handmatig voordat je het water in gaat.

Controle van de duikcomputer vóór de duik

Controleer het volgende:

 1. Suunto EON Core staat in de juiste duikmodus en het display werkt naar verwachting.
 2. De hoogte is juist ingesteld.
 3. De persoonlijke instellingen zijn correct.
 4. De diepe stops zijn juist ingesteld.
 5. De juiste eenheden zijn ingesteld.
 6. Het kompas is gekalibreerd. Start het kalibreren handmatig in het menu onder Algemeen (Algemeen) » Kompas (Kompas) » Kalibreren (Kalibreren) om te controleren of de geluidssignalen van de duikcomputer werken. Zodra het kalibreren is voltooid, moet u een geluid horen.
 7. De batterij is volledig opgeladen.
 8. Alle primaire en back-upmeters voor tijd, druk en diepte, zowel digitaal als analoog, correcte, geven consistente meetwaarden aan.
 9. Indien je Suunto Tank POD’s gebruikt, controleer dan of deze goed zijn gemonteerd en of de kraan van de fles open is. In de gebruikershandleiding van de Suunto Tank POD vind je meer informatie, ook over het juiste gebruik.
 10. Indien je Suunto Tank POD’s gebruikt, controleer dan of deze goed gekoppeld zijn en of de juiste gassen zijn geselecteerd.
OPMERKING:

Meer informatie over de Suunto Tank POD vind je in de handleiding die je bij het product hebt ontvangen.

Veiligheidsvoorzieningen

WAARSCHUWING:

EEN DUIKCOMPUTER MAG ALLEEN DOOR GETRAINDE DUIKERS WORDEN GEBRUIKT! Onvoldoende training voor elk soort duiken, inclusief freediving, kan ertoe leiden dat een duiker fouten maakt, waaronder het onjuist gebruik van gasmengels of onjuiste decompressie, wat kan leiden tot ernstig of dodelijk letsel.

WAARSCHUWING:

BIJ ELK DUIKPROFIEL BESTAAT ALTIJD KANS OP DECOMPRESSIEZIEKTE, ZELFS BIJ HET VOLGEN VAN EEN DUIKPLAN DAT IS BEREKEND DOOR EEN DUIKCOMPUTER OF MET BEHULP VAN DUIKTABELLEN. GEEN ENKELE PROCEDURE, DUIKCOMPUTER OF DUIKTABEL NEEMT DE KANS OP DECOMPRESSIEZIEKTE (DCS) OF ZUURSTOFVERGIFTIGING VOLLEDIG WEG! De fysiologische toestand van een persoon kan van dag tot dag verschillen. De duikcomputer kan niet met al deze variaties rekening houden. Om het risico op DCS te verminderen, wordt het daarom ten zeerste aangeraden de blootstellinglimieten die op uw instrument worden aangegeven, niet te overschrijden. Als extra voorzorg dient u voordat u gaat duiken een arts te raadplegen over uw fysieke gesteldheid.

WAARSCHUWING:

GA NIET VLIEGEN ZOLANG DE DUIKCOMPUTER EEN VLIEGVERBOD AANGEEFT. SCHAKEL ALTIJD DE DUIKCOMPUTER IN OM DE RESTERENDE DUUR VAN HET VLIEGVERBOD TE CONTROLEREN VOORDAT U GAAT VLIEGEN! Het risico op DCS kan sterk toenemen wanneer u tijdens het vliegverbod gaat vliegen of naar
een grotere hoogte reist. Lees de aanbevelingen van Divers Alert Network (DAN). Geen enkele regel voor vliegen na het duiken is een garantie voor het volledig voorkomen van decompressieziekte!

WAARSCHUWING:

Indien u een pacemaker hebt, raden wij u aan om niet te gaan duiken. Duiken creëert fysieke belasting op het lichaam wat ongeschikt kan zijn voor pacemakers.

WAARSCHUWING:

Indien u een pacemaker hebt, moet u een dokter raadplegen voordat u dit apparaat gaat gebruiken. De inductieve frequentie die wordt gebruikt door het apparaat kan de functie van pacemakers verstoren.

WAARSCHUWING:

Allergische reactie of huidirritaties kunnen optreden als het product in aanraking komt met de huid, zelfs al voldoen onze producten aan de normen binnen onze bedrijfstak. In een dergelijk geval dient u het gebruik direct te beëindigen en een dokter te raadplegen.

WAARSCHUWING:

Niet voor professioneel gebruik! Suunto-duikcomputers zijn alleen bedoeld voor recreatief gebruik. Door de eisen die gesteld worden aan commerciële of professionele duiken, kan de duiker worden blootgesteld aan diepten en omstandigheden die een verhoogd risico op decompressieziekte (DCS) met zich mee brengen. Daarom wijst Suunto er uitdrukkelijk op dat het apparaat niet bestemd is voor commerciële of professionele duikactiviteiten.

WAARSCHUWING:

GEBRUIK RESERVE-INSTRUMENTEN! Zorg bij het duiken met een duikcomputer dat u altijd beschikt over decompressietabellen en reserve-instrumenten, waaronder een dieptemeter, een onderwatermeter voor uw flesdruk en een timer of horloge.

WAARSCHUWING:

Om veiligheidsredenen dient u nooit alleen te gaan duiken. Duik altijd met een aangewezen buddy. U moet na een duik tevens gedurende langere tijd bij anderen blijven aangezien het begin van DCS mogelijk wordt vertraagd of ingezet door activiteiten aan het oppervlak.

WAARSCHUWING:

Voer voorafgaand aan elke duik veiligheidscontroles uit! Controleer altijd dat je duikcomputer goed functioneert en de juiste instellingen heeft voordat je het water in gaat. Controleer dat het display werkt, dat de batterijspanning goed is, dat de tankdruk juist is enzovoorts.

WAARSCHUWING:

Controleer uw duikcomputer regelmatig tijdens een duik. Als u denkt of tot de conclusie komt dat er problemen zijn met een of meerdere computerfuncties, moet u de duik onmiddellijk afbreken en op veilige wijze terugkeren naar de oppervlakte. Bel Suunto Customer Support en stuur uw computer terug naar een erkend Suunto Service Center voor inspectie.

WAARSCHUWING:

DE DUIKCOMPUTER MAG NOOIT DOOR TWEE GEBRUIKERS WORDEN GEDEELD OF
UITGEWISSELD TIJDENS HET ACTIEVE GEBRUIK ERVAN! De getoonde gegevens zijn niet van toepassing op iemand die het apparaat niet heeft gedragen tijdens een duik of een serie herhalingsduiken. De duikprofielen van het apparaat moeten overeenkomen met die van de gebruiker. Als de duikcomputer tijdens een duik aan de oppervlakte blijft, zullen de gegevens bij latere duiken onjuist zijn. Een duikcomputer kan nooit rekening houden met duiken die zijn uitgevoerd zonder de computer. Daarom kunnen alle duikactiviteiten tot vier dagen voor het aanvankelijke gebruik van de computer leiden tot onjuiste informatie en dit moet worden vermeden.

WAARSCHUWING:

DUIK NIET MET EEN GAS ALS U DE FLESINHOUD NIET PERSOONLIJK HEBT GECONTROLEERD EN DE GEANALYSEERDE WAARDE NIET ZELF IN DE DUIKCOMPUTER HEBT INGEVOERD! Het niet controleren van de cilinderinhoud en eventueel niet invoeren van de juiste gaswaarden in uw duikcomputer, zal leiden tot onjuiste informatie voor uw duikplan.

WAARSCHUWING:

Het gebruik van duikplannersoftware is geen vervanging voor een goede duikopleiding. Duiken met gemengde gassen brengt gevaren met zich mee die duikers die met lucht duiken vaak niet kennen. Om te duiken met trimix, heliox en nitrox of al deze gassen, moeten duikers een speciale opleiding hebben gevolgd voor het specifieke soort duik.

WAARSCHUWING:

Gebruik de Suunto-USB-kabel nooit in een ruimte waar ontvlambare gassen aanwezig zijn. Dit kan ontploffingsgevaar met zich meebrengen.

WAARSCHUWING:

Probeer nooit een Suunto USB-kabel uit elkaar te halen of te wijzigen. Dit kan elektrische schokken of brandgevaar met zich meebrengen.

WAARSCHUWING:

Gebruik de Suunto USB-kabel niet indien de kabel of onderdelen ervan beschadigd zijn.

WAARSCHUWING:

Je mag je apparaat alleen opladen met USB-adapters die voldoen aan de norm IEC 62368-1 en die een maximaal vermogen van 5 V hebben. Niet-conforme adapters kunnen brand of persoonlijk letsel veroorzaken of je Suunto-apparaat beschadigen.

LET OP:

Zorg ervoor dat de aansluiting van de USB-kabel NIET een geleidend oppervlak aanraakt. Hierdoor kan de kabel kortsluiten en daardoor onbruikbaar worden.

Noodopstijgingen

In het onwaarschijnlijke geval dat de duikcomputer een storing geeft tijdens een duik, volg je de noodprocedures van het duiktrainingsbureau waarbij je gecertificeerd bent, om onmiddellijk en veilig op te stijgen.

Table of Content