Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto EON Core Gebruikershandleiding - 2.0

  • Duiken met meerdere gassen

Duiken met meerdere gassen

Suunto EON Core Je kunt tijdens een duik wisselen tussen de gassen die in het Gassen-menu staan vermeld. Wanneer tijdens de opstijging een beter gas beschikbaar is, word je daar via een melding van op de hoogte gebracht.

Tijdens een duik naar 55 meter (180,5 ft) heb je bijvoorbeeld de volgende gassen tot je beschikking:

  • tx18/45, MOD 62,2m (pO2 1,3)
  • tx50/10, MOD 22m (pO2 1,6)
  • zuurstof, MOD 6 m

Tijdens de opstijging krijg je op 21 meter (70 ft) en op 6 meter (19,7 ft), in overeenstemming met de maximale duikdiepte of MOD van het gas, een melding dat je van gas moet wisselen.

Een pop-upbericht vertelt je wanneer de gaswissel uit te voeren, zoals hieronder weergegeven:

Change Gas Core

WAARSCHUWING:

Vergeet niet dat wanneer je met meerdere gassen duikt, de duikcomputer er bij de berekening van de opstijgtijd altijd van uitgaat dat je alle gassen gebruikt die in het menu Gassen-menu zijn opgenomen. Controleer vóór de duik altijd of alleen de gassen voor de geplande duik zijn gedefinieerd. Wis de gassen die voor de desbetreffende duik niet beschikbaar zijn.

Gassen aanpassen tijdens een duik

Het aanpassen van gassen is alleen voor noodgevallen. Bijvoorbeeld in het geval dat een duiker door onvoorziene omstandigheden een gasmengsel verliest; de duiker kan zich dan aanpassen aan de situatie door dat gasmengsel uit de gassenlijst van Suunto EON Core te verwijderen. Zo kan de duiker blijven duiken en correcte decompressie-informatie ontvangen die door de duikcomputer wordt berekend.

Indien in een ander geval een duiker om een bepaalde reden zonder gas zit en een gasmengsel van een mededuiker moet gebruiken, is het mogelijk om Suunto EON Core aan de situatie aan te passen door het nieuwe gasmengsel toe te voegen aan de lijst. Suunto EON Core herberekent de decompressie en laat de correcte informatie zien aan de duiker.

OPMERKING:

Deze functie is standaard niet ingeschakeld. Deze moet worden geactiveerd en creëert een extra stap in het gasmenu tijdens de duik. Deze functie is alleen beschikbaar indien meerdere gassen zijn geselecteerd voor de duikmodus.

Om het wijzigen van gassen mogelijk te maken, schakel je de functie in het instellingenmenu in onder Duikinstellingen » Parameters » Gassen aanpassen.

Na het inschakelen kun je tijdens een duik met meerdere gassen een nieuw gas toevoegen of een bestaand gas in de gaslijst selecteren om het te verwijderen.

OPMERKING:

Duiker kan het gas dat momenteel in gebruik is (actief gas) niet wijzigen of verwijderen.

Als Gassen aanpassen ingeschakeld is, kun je gassen die niet in gebruik zijn van de gaslijst verwijderen, nieuwe gassen aan de lijst toevoegen en parameters (O2, He, pO2) van niet-actieve gassen wijzigen.

Isobaric counterdiffusion (Isobaric counterdiffusion) (ICD)

Isobaric counterdiffusion (ICD) komt voor wanneer de diffusie van verschillende inerte gassen (zoals stikstof en helium) tijdens een duik in verschillende richtingen plaatsvindt. Met andere woorden, een van de gassen wordt opgenomen door het lichaam terwijl een ander gas wordt vrijgegeven. ICD vormt een risico bij duiken met Trimix-mengsels.

Dit kan gebeuren tijdens een duik, bijvoorbeeld wanneer een duiker van een Trimix-gas wisselt naar Nitrox of lichte Trimix. Wanneer de wissel wordt uitgevoerd, vindt de diffusie van helium en stikstof snel in tegenovergestelde richtingen plaats. Dit produceert een tijdelijke verhoging in de totale inerte gasdruk wat kan leiden tot decompressieziekte (DCS).

Er zijn momenteel geen algoritmes die ICD kunnen aanpakken. Daarom moet je daar rekening mee houden bij het plannen van Trimix-duiken.

Je kunt je Suunto EON Core gebruiken om je Trimix-gebruik veilig te plannen. Onder het Gassen-menu kun je het zuurstofpercentage (O2) en het helium-percentage (He) aanpassen om de veranderingen in de partiële druk van stikstof (ppN2) en de partiële druk van helium (ppHe) te zien.

Een stijging in partiële druk wordt aangegeven door een positief getal en een daling met een negatief getal. De veranderingen in ppN2 en ppHe worden weergegeven naast elk gasmengsel waarop je wilt overschakelen. De maximale duikdiepte (Maximum operating depth of MOD) van het ademgas is de diepte waarop de partiële zuurstofdruk (pO2) van het gasmengsel een veilige limiet overschrijdt. Je kunt een pO2-limiet bepalen voor het gas.

Een ICD-waarschuwing wordt gegenereerd wanneer de diepte van de gaswissel meer is dan 10 m (30 ft) en één van de volgende:

  1. De verandering in ppN2 stijgt met meer dan +0,5 of
  2. De verandering in ppHe stijgt met meer dan +0,5 en ppN2 daalt met meer dan -0,25.

Indien deze limieten worden overschreden tijdens een gaswissel, geeft Suunto EON Core het risico op ICD aan zoals hieronder aangegeven:

isobaric eon

In dit voorbeeld zijn de beschikbare gasmengsels voor een diepe Trimix-duik:

  • Trimix 15/55, MOD 76,7 m (pO2 1,3)
  • Trimix 35/15, MOD 35,7 m (pO2 1,6)
  • Trimix 50/10, MOD 22 m (pO2 1,6)
  • Zuurstof, MOD 6 m

Suunto EON Core benadrukt het gevaarlijke ICD wanneer het gasmengsel gewisseld wordt van 15/55 naar 35/10 op een diepte van 34,7 m.

Indien deze gaswissel wordt uitgevoerd, ligt de verandering in ppN2 en ppHe ver buiten de veilige limieten.

Een manier om het risico op ICD te vermijden is door het heliumgehalte in het 35/10-gasmengsel te verhogen naar een 35/25 Trimixmengsel. Dit houdt de veranderingen in partiële druk op een veilig niveau en verwijdert het gevaar van een plotselinge ICD.

Table of Content