Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

WE SHIP TO 75+ DESTINATIONS OVER THE WORLD: CLICK HERE TO SELECT YOURS

Suunto Race Потребителско ръководство

Навигиране по време на тренировка

Можете да навигирате по даден маршрут или до POI, докато записвате тренировка.

Спортният режим, който използвате, трябва да е с активиран GPS, за да имате достъп до опциите за навигиране. Ако точността на GPS в спортния режим е зададена на OK или Good (Добра), то когато избирате маршрут или POI точността на GPS се променя на Best (Най-добра).

За навигация по време на тренировка:

 1. Създайте маршрут или POI в приложението Suunto и синхронизирайте часовника си, ако още не сте го направили.
 2. Изберете спортен режим, който използва GPS.
 3. Превъртете надолу и изберете Navigation.
 4. Плъзнете нагоре и надолу или използвайте короната, за да изберете опция за навигиране, и натиснете короната.
 5. Изберете маршрута или POI, които искате да навигирате, и натиснете короната. След това натиснете горния бутон, за да започнете навигиране.
 6. Превъртете нагоре до стартовия изглед и започнете тренировката, както обикновено.

В хода на тренировката плъзнете надясно и натиснете короната, за да превъртите до дисплея за навигация, където ще видите маршрута или POI, която сте избрали. За повече информация относно дисплея за навигация вижте Навигиране до POI и Маршрути.

Докато сте в този дисплей, можете да плъзнете нагоре, за да отворите опциите за навигиране. От опциите за навигиране можете например да изберете различен маршрут или POI, да проверите координатите на текущото ви местоположение, както и да прекратите навигирането, като изберете Breadcrumb.

Връщане

Ако използвате GPS, докато записвате дейност, Suunto Race автоматично записва началната точка на вашата тренировка. С Find back, Suunto Race може да ви насочва директно към началната ви точка.

За да започнете Find back:

 1. Започнете тренировка с GPS.
 2. Натиснете короната, докато стигнете дисплея за навигация.
 3. Натиснете долния бутон, за да отворите менюто с преки пътища.
 4. Превъртете до Find back и докоснете екрана или натиснете средния бутон, за да изберете.

Насоките за навигиране се показват в дисплея за навигация.

Дисплей за връщане S9PP

Придържане към маршрута

В градска среда GPS може да се затруднява да ви следва правилно. Ако изберете някой от вашите предварително определени маршрути и следвате този маршрут, GPS на часовника се използва само за локализиране на мястото, където се намирате по предварително определения маршрут, без всъщност да създава пътека от бягането. Записаната пътека ще бъде еднаква с маршрута, използван за бягане.

Придържане към маршрута S9PP

За да използвате Snap to route по време на тренировка:

 1. Създайте маршрут в приложението Suunto и синхронизирайте часовника си, ако още не сте го направили.
 2. Изберете спортен режим, който използва GPS.
 3. Превъртете надолу и изберете Navigation.
 4. Изберете Snap to route и натиснете средния бутон.
 5. Изберете маршрута, който искате да използвате, и натиснете средния бутон.

Започнете тренировката си както обикновено и следвайте избрания маршрут.

Table of Content