Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

WE SHIP TO 75+ DESTINATIONS OVER THE WORLD: CLICK HERE TO SELECT YOURS

Suunto Race Потребителско ръководство

Таймер

Вашият часовник разполага с хронометър и таймер за обратно броене, които ви позволяват просто измерване на времето. От циферблата плъзнете нагоре или завъртете короната, докато стигнете до притурката на таймера.

Притурка на таймера

Когато влезете за първи път в притурката, ще се покаже хронометър. След това устройството ще запомни какво сте използвали последно – хронометър или таймер за обратно броене.

Плъзнете нагоре, за да отворите менюто с преките пътища за Set timer, откъдето можете да промените настройките на таймера.

Хронометър

Стартирайте и спирайте хронометъра, като натиснете горния бутон. Можете да подновите, като натиснете горния бутон отново. Нулирайте, като натиснете долния бутон.

Хронометър на притурката на таймера

Излезте от таймера, като натиснете долния бутон.

Таймер за обратно броене

В притурката на таймера плъзнете нагоре, за да се отвори менюто с преките пътища. От там можете да изберете предварително зададено време за отброяване или да създадете персонализирано време за отброяване.

Опции на притурката на таймера

Спирайте и нулирайте според необходимостта с горния и долния бутон.

Излезте от таймера за обратно броене, като натиснете долния бутон.

Table of Content