Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Race Потребителско ръководство

Alti & Baro

Suunto Race постоянно измерва абсолютното въздушно налягане, като използва вградения сензор за налягане. Въз основа на това измерване и референтната стойност за надморска височина изчислява надморската височина или въздушното налягане.

ВНИМАНИЕ:

Поддържайте зоната около двата отвора на сензора за въздушно налягане, на шест часа на часовника ви, свободна от замърсявания и пясък. Никога не поставяйте предмети в отворите, тъй като това може да повреди сензора.

От циферблата плъзнете нагоре или завъртете короната, за да превъртите до притурката Alti & Baro. Притурката има три изгледа, до които може да бъде осъществен достъп чрез плъзване нагоре и надолу. Първият изглед показва текущата надморска височина.

Alti Baro01

Плъзнете нагоре, за да видите барометричното налягане и графиката с тенденциите на барометъра.

Alti Baro02

Плъзнете отново нагоре, за да видите температурата.

Плъзнете надолу или натиснете долния бутон, за да се върнете назад.

Погрижете се референтната ви стойност за надморска височина да е зададена правилно (вижте Алтиметър). Надморската височина на вашето текущо местонахождение може да се намери на повечето топографски карти или в големите онлайн картографски услуги като Google Maps.

Промените в местните климатични условия ще засегнат отчитането на надморската височина. Ако локалното време се променя често, трябва да нулирате референтната стойност за надморска височина редовно, за предпочитане преди началото на следващото ви пътуване.

Автоматичен профил Alti-Baro

Промените във времето и надморската височина причиняват промени във въздушното налягане. За да се справи с това, Suunto Race автоматично превключва между тълкуването на промените във въздушното налягане, като промени в надморската височина или климатичните условия, в зависимост от вашето движение.

Ако часовникът ви засече движение по вертикала, той превключва към измерване на надморска височина. Когато гледате графиката с надморска височина, тя се актуализира с максимално забавяне от 10 секунди.

Ако сте на постоянна надморска височина (под 5 метра движение по вертикала в рамките на 12 минути), часовникът ви интерпретира всички промени в налягането като климатични промени и отразява това в графиката на барометъра.

Table of Content