Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Race Потребителско ръководство

Промяна на настройките

Можете да променяте всички настройки на часовника директно от часовника.

За да промените настройка:

  1. От циферблата задръжте натисната короната, за да отворите Settings.
  1. Превъртете през менюто с настройки, като плъзнете нагоре/надолу или като завъртите короната.

    Меню с настройки S9PP

  2. Изберете настройка, като докоснете името на настройката или като натиснете короната, когато настройката е маркирана. Върнете се в менюто като плъзнете надясно, като натиснете долния бутон или като изберете Back.

  3. За настройки с обхват на стойност променете стойността, като плъзнете нагоре/надолу или като завъртите короната.
  1. За настройки само с две стойности, като включване или изключване, променете стойността, като докоснете настройката или натиснете короната.

    24-часов формат S9PP

Table of Content