Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

WE SHIP TO 75+ DESTINATIONS OVER THE WORLD: CLICK HERE TO SELECT YOURS

Suunto Race Потребителско ръководство

Сън

Добрият сън е важен за вашето умствено и физическо здраве. Можете да използвате своя часовник, за да следите съня си и средно колко сън си осигурявате.

Когато сте с часовника си по време на сън, Suunto Race проследява съня ви на базата на данни от акселерометъра.

За проследяване на съня:

  1. От циферблата превъртете надолу и изберете Sleep.
  2. Включете Sleep tracking.

Можете да изберете часовникът ви да бъде в режим Do Not Disturb, докато спите, и също така да изберете дали искате да измервате вашия Blood oxygen и HRV tracking по време на сън.

Когато сте включили мониторинг на съня, можете също така да настроите целево време за сън. Обикновено един възрастен се нуждае от между 7 и 9 часа сън на денонощие, макар че идеалното количество сън за вас може да е различно от нормата.

Тенденции в съня

Когато се събудите, ще видите обобщение на вашия сън. Обобщението включва например общата продължителност на съня ви, както и приблизителното време, в което сте били будни (при движение), и времето, през което сте били в дълбок сън (без движение).

Освен обобщението на съня, можете да проследите общите тенденции в съня си с притурката за съня. От циферблата плъзнете нагоре или завъртете короната, докато видите притурката Sleep. Първият изглед показва последния ви сън и графика на последните седем дни.

Притурка за съня

В притурката за съня можете да плъзнете нагоре, за да видите подробности за последния си сън.

бележка:

Всички измервания за съня се базират единствено на движения, следователно са приблизителни и е възможно да не отразяват реалните ви навици на спане.

Измерване на сърдечната честота, кислорода в кръвта и вариациите в сърдечния ритъм (HRV) по време на сън

Ако сте с часовника си през нощта, можете да получите допълнителни данни за сърдечния си ритъм, HRV и кислорода в кръвта, докато спите.

Автоматичен режим „Не безпокой"

Можете да използвате настройката за автоматичен режим „Не безпокой” за автоматично включване на режима, докато спите.

Table of Content