Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

WE SHIP TO 75+ DESTINATIONS OVER THE WORLD: CLICK HERE TO SELECT YOURS

Suunto Race Потребителско ръководство

Известия

Ако сте сдвоили часовника си с приложението Suunto, можете да получавате известия за, например, входящи повиквания и текстови съобщения на часовника си.

Когато сдвоите часовника си с приложението, известията са включени по подразбиране. Можете да ги изключите от настройките под Notifications.

бележка:

Съобщенията, получавани от някои приложения, използвани за комуникация, може да не са съвместими с Suunto Race.

Когато получите известие, на циферблата се появява изскачащ прозорец.

Притурка за известия

Натиснете короната, за да премахнете изскачащия прозорец. Ако съобщението не се побира на екрана, завъртете короната или плъзнете нагоре, за да прегледате целия текст.

Под Actions можете да взаимодействате с известието (наличните опции варират в зависимост от вашия телефон и това кое от мобилните ви приложения е изпратило известието).

За приложения, използвани за комуникация, можете да използвате часовника си за изпращане на Quick reply. Можете да избирате и променяте предварително определените съобщения в приложението Suunto.

История на известията

Ако имате непрочетени известия или пропуснати повиквания на мобилното си устройство, можете да ги видите на часовника си.

От циферблата на часовника плъзнете нагоре и изберете притурката за известия, след което завъртете короната, за да превъртите през историята на известията.

Историята на известията се изчиства, когато проверите съобщенията на мобилното си устройство или ако изберете Clear all messages в притурката за известия.

Table of Content