Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Race Потребителско ръководство

Интервална тренировка

Интервалните тренировки са често срещана форма на трениране и се състоят от повтарящи се серии с висок и нисък интензитет. С Suunto Race можете да дефинирате в часовника ваша интервална тренировка за всеки спортен режим.

Когато дефинирате интервалите си, трябва да настроите четири елемента:

 • Интервали: бутон за включване/изключване, който дава възможност за интервално трениране. Когато е включен, към спортния режим се прибавя и екран за интервална тренировка.
 • Повторения: брой интервали + възстановителни части, които искате да включите.
 • Интервал: продължителността на високоинтензивния ви интервал, на база дистанция и продължителност.
 • Възстановителна част: продължителността на периода ви за почивка между интервалите, на база дистанция и продължителност.

Не забравяйте, че ако използвате разстояние, за да дефинирате интервалите си, трябва да сте в спортен режим, който измерва разстояние. Измерването може да е базирано на GPS или да е взето например по данни от POD за крак или колело.

бележка:

Ако използвате интервали, не можете да активирате навигацията.

За да тренирате с интервали:

 1. Преди да започнете записа на тренировката, плъзнете нагоре или завъртете короната, за да превъртите надолу до Intervals и докоснете настройката или натиснете короната.

 2. Включете Intervals и задайте настройките, както е описано по-горе.

 3. Превъртете обратно до стартовия изглед и започнете упражнението си, както обикновено.

 4. Натиснете короната, докато не достигнете до дисплея с интервалите и натиснете горния бутон, когато сте готови да започнете вашата интервална тренировка.

  Старт на интервална тренировка S9PP

 5. Ако искате да спрете интервалната тренировка, преди да сте завършили всички повторения, задръжте короната натисната, за да отворите опциите за спортния режим и изключете Intervals.

бележка:

Докато сте в дисплея с интервалите бутоните работят, както обикновено; например ако натиснете горния бутон, това ще паузира записа на цялата тренировка, а не само на интервалната тренировка.

След като сте спрели записа на цялата тренировка, интервалната тренировка автоматично се изключва за този спортен режим. Другите настройки обаче остават, за да можете лесно да започнете същата тренировка следващия път, когато използвате този спортен режим.

Table of Content