Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

WE SHIP TO 75+ DESTINATIONS OVER THE WORLD: CLICK HERE TO SELECT YOURS

Suunto Race Потребителско ръководство

Навигация с ориентир

Навигацията с ориентир е функция, която можете да използвате на открито, за да следвате целевия път за местоположение, което виждате или сте открили на картата. Можете да използвате тази функция самостоятелно като компас или заедно с хартиена карта.

Ако зададете целевото разстояние и височина, докато задавате посоката, часовникът ви може да се използва за навигация до това целево местоположение.

Навигация с ориентир S9PP

За да използвате навигация с ориентир по време на тренировка (достъпно само за дейности на открито):

 1. Преди да започнете запис на тренировка, плъзнете нагоре или завъртете короната и изберете Navigation.
 2. Изберете Bearing.
 3. Ако е необходимо, калибрирайте компаса, като следвате инструкциите на екрана.
 4. Насочете синята стрелка на екрана към вашето целево местоположение и натиснете средния бутон.
 5. Ако не знаете разстоянието и надморската височина до местоположението, изберете No.
 6. Натиснете короната, за да потвърдите зададения ориентир.
 7. Ако знаете разстоянието и надморската височина до местоположението, изберете Yes.
 8. Въведете разстоянието и надморската височина до местоположението.
 9. Натиснете короната, за да потвърдите зададения ориентир.

За да използвате навигация с ориентир без тренировка:

 1. Превъртете до Map, като плъзнете нагоре или като завъртите короната от циферблата.
 2. Отдолу на дисплея на картата плъзнете нагоре.
 3. Изберете Bearing navigation.
 4. Ако е необходимо, калибрирайте компаса, като следвате инструкциите на екрана.
 5. Насочете синята стрелка на екрана към вашето целево местоположение и натиснете средния бутон.
 6. Ако не знаете разстоянието и височината до местоположението, изберете No и следвайте синята стрелка до местоположението.
 7. Ако знаете разстоянието и височината до местоположението, изберете Yes.
 8. Въведете разстоянието и височината до местоположението и следвайте синята стрелка до местоположението. Екранът също ще покаже разстоянието и височината, останали до местоположението.
 9. Задайте нов ориентир, като плъзнете нагоре или като натиснете долния бутон.
 10. Завършете навигацията, като натиснете горния бутон.

Table of Content