Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

WE SHIP TO 75+ DESTINATIONS OVER THE WORLD: CLICK HERE TO SELECT YOURS

Suunto Race Потребителско ръководство

Сензорен екран и бутони

Suunto Race има сензорен екран, корона (наричана също среден бутон) и още два допълнителни бутона, които можете да използвате за навигация през дисплеите и функциите.

Плъзване и докосване

 • плъзнете нагоре или надолу, за да се придвижите през дисплеите и менютата
 • плъзнете надясно и наляво, за да се придвижите назад и напред в дисплеите
 • докоснете, за да изберете опция

Горен бутон

 • от циферблата натиснете, за да отворите менюто за последното упражнение
 • от циферблата натиснете продължително, за да определите и отваряте преки пътища

Корона/среден бутон

 • натиснете, за да изберете елемент
 • превъртете, за да се придвижвате през дисплеите и менютата
 • от циферблата натиснете, за да отворите прикачената притурка
 • от циферблата натиснете продължително, за да отворите меню с настройки

Долен бутон

 • натиснете, за да се върнете в изгледите и менютата
 • натиснете продължително, за да се върнете към циферблата
 • от циферблата натиснете, за да влезете в контролния панел
 • от циферблата натиснете продължително, за да определите и отваряте преки пътища

Докато записвате тренировка:

Горен бутон

 • натиснете, за да спрете дейността (за достъп до опциите за тренировка)
 • натиснете продължително, за да смените дейността

Корона/среден бутон

 • натиснете, за да промените екрана
 • натиснете продължително, за да отворите менюто с опции за упражнения

Долен бутон

 • натиснете, за да отбележите обиколка
 • натиснете продължително, за да заключите и отключите бутоните
 • когато сте в менюто с опции, натиснете, за да се върнете към екрана за дейността

Table of Content