Countdown timer
Find a dealer/service center

Suunto Traverse Alpha Gabay ng Gumagamit - 2.0

Countdown timer

Maaari mong i-set ang countdown timer na mag-count down mula sa isang naka-preset na oras hanggang zero. Maaari mo itong ipakita/itago mula sa start menu sa ilalim ng DISPLAYS (MGA DISPLAY) » Countdown (Mag-countdown).

Kapag naka-activate, maaaring puntahan ang timer sa pamamagitan ng pagpindot sa NEXT hanggang sa lumabas ang timer.

countdown timer Traverse

Limang minuto ang default na oras ng countdown. Maaari mong i-adjust ang oras na ito sa pamamagitan ng pagpindot sa VIEW.

TIP:

Maaari mong i-pause/ipagpatuloy ang countdown sa pamamagitan ng pagpindot sa START.

PAALALA:

Hindi available ang countdown timer habang kasalukuyang nagre-record ng aktibidad.