Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Traverse Alpha Gabay sa User - 2.1

Mga Display

May ilang iba't ibang feature ang iyong Suunto Traverse Alpha, gaya ng compass (tingnan angCompass) at stopwatch (tingnan ang Stopwatch). Pinangangasiwaan ang mga ito bilang mga display na maaaring makita sa pamamagitan ng pagpindot sa NEXT. Ang ilan sa mga ito ay permanente, ang iba naman ay maaari mong ipakita o itago kung gusto mo.

Upang ipakita/itago ang mga display:

 1. Pindutin ang START upang makapasok sa start menu.
 2. Mag-scroll papunta sa DISPLAYS (MGA DISPLAY) sa pamamagitan ng pagpindot sa LIGHT at pindutin ang NEXT.
 3. Sa listahan ng display, i-on o i-off ang anumang feature sa pamamagitan ng pag-i-scroll patungo rito gamit ang START o LIGHT at pagpindot sa NEXT. Pindutin nang matagal ang NEXT upang lumabas sa menu ng mga display kung kailangan.

Marami ring display ang iyong mga sport mode (tingnan ang Mga sport mode) na maaari mong i-customize upang makakita ng iba-ibang impormasyon habang nagre-record ng isang aktibidad.

Pag-a-adjust sa contrast ng display

Dagdagan o bawasan ang contrast ng display ng iyong Suunto Traverse Alpha sa mga setting ng relo.

Upang i-adjust ang contrast ng display:

 1. Pindutin nang matagal ang NEXT upang makapasok sa menu ng mga opsyon.
 2. Pindutin ang NEXT para makapasok sa mga GENERAL(PANGKALAHATAN) na setting.
 3. Pindutin ang NEXT para makapasok sa Tones/display (Mga tunog/display).
 4. Mag-scroll sa Display contrast (Contrast ng display) gamit ang LIGHT at pumasok gamit ang NEXT.
 5. Dagdagan ang contrast gamit ang START, o bawasan ito gamit ang LIGHT.
 6. Pindutin nang matagal ang NEXT upang lumabas.

Pag-i-invert sa kulay ng display

Palitan ang display sa pagitan ng madilim at maliwanag sa pamamagitan ng mga setting sa relo.

Upang i-invert ang display sa mga setting ng relo:

 1. Pindutin nang matagal ang NEXT upang makapasok sa menu ng mga opsyon.
 2. Pindutin ang NEXT para makapasok sa mga GENERAL (PANGKALAHATAN) na setting.
 3. Pindutin ang NEXT para makapasok sa Tones/display (Mga tunog/display).
 4. Mag-scroll sa Invert display (I-invert ang display) gamit ang START at i-invert gamit ang NEXT.

Table of Content