Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Traverse Alpha Gabay sa User - 2.1

Mga point of interest

Suunto Traverse Alpha kasama ang pagna-navigate ng GPS na nagbibigay sa iyo ng kakayahan na mag-navigate sa isang nauna nang tinukoy na destinasyon na naka-store bilang isang point of interest (POI).

PAALALA:

Maaari ka ring magsimulang mag-navigate sa isang POI kapag nagre-record ka ng ehersisyo (tingnan ang Pagre-record ng mga aktibidad).

Para pumunta sa isang POI:

 1. Pindutin ang START upang makapasok sa start menu.
 2. Mag-scroll papunta sa NAVIGATION (NAVIGATION) gamit ang START at pindutin ang NEXT.
 3. Mag-scroll papunta sa POIs (Points of interest) (Mga POI (Points of interest)) gamit ang LIGHT at pindutin ang NEXT.
 4. Mag-scroll papunta sa POI na gusto mong i-navigate gamit ang START o ang LIGHT at pumili gamit ang NEXT.
 5. Pindutin muli ang NEXT upang piliin ang Navigate (Mag-navigate). Kung gagamitin mo ang compass sa unang pagkakataon, kailangan mo itong i-calibrate (tingnan ang Pagka-calibrate sa compass). Pakatapos i-activate ang compass, magsisimulang maghahanap ang relo ng GPS signal. Naka-record ang lahat ng pagna-navigate. Kung may higit sa isang sport mode ang iyong relo, ipo-prompt ka na pumili ng isa.
 6. Magsimulang mag-navigate papunta sa POI.

Ipinapakita ng relo ang breadcrumb display na nagpapakita sa iyong posisyon at sa posisyon ng POI.

Sa pamamagitan ng pagpindot sa VIEW, maaari mong puntahan ang dagdag na gabay:

 • distansya at direksyon sa POI sa isang tuwid na linya
 • distansya sa POI at tinantyang oras habang nasa ruta batay sa kasalukuyan mong bilis,
 • pagkakaiba sa pagitan ng kasalukuyan mong altitude at ng altitude ng POI

navigating POI Traverse

Kapag nakapirmi o gumagalaw nang mabagal (<4 km/h), ipapakita sa iyo ng relo ang direksyon papunta sa POI (o waypoint kung nagna-navigate ka sa isang ruta) batay sa bearing ng compass.

Habang gumagalaw (<4 km/h), ipapakita sa iyo ng relo ang direksyon papunta sa POI (o waypoint kung nagna-navigate ka ng isang ruta) batay sa GPS.

Ang direksyon patungo sa iyong target, o bearing, ay ipinapakita sa tatsulok na walang laman. Ang direksyon na binabiyahe mo, o pupuntahan mo, ay isinasaad ng mga solid na linya sa itaas ng display. Sinisigurado sa iyo ng pagkakapantay ng dalawa na tumutungo ka sa tamang direksyon.

navigating POI moving Traverse

Pag-alam sa iyong lokasyon

Suunto Traverse Alpha pinahihintulutan kang alamin ang mga coordinate ng kasalukuyan mong lokasyon gamit ang GPS.

Para alamin ang iyong lokasyon:

 1. Pindutin ang START upang makapasok sa start menu.
 2. Mag-scroll sa NAVIGATION(PAG-NAVIGATE) gamit ang START at pindutin ang NEXT.
 3. Mag-scroll sa Location (Lokasyon) gamit ang LIGHT at pindutin ang NEXT.
 4. Pindutin ang NEXT upang piliin ang Current (Kasalukuyan).
 5. Ang relo ay magsisimulang humanap ng GPS signal at ipapakita ang GPS found (Nakahanap ng GPS) pagkatapos makakuha ng signal. Pagkatapos noon, ang kasalukuyan mong coordinates ay ipapakita sa display.
TIP:

Maaari mo ring alamin ang iyong lokasyon habang nagre-record ka ng aktibidad sa pamamagitan ng pagpindot nang matagal sa NEXT upang mapuntahan ang NAVIGATION (PAG-NAVIGATE) sa menu ng mga opsyon o sa pamamagitan ng pagpindot sa START habang nasa breadcrumb display.

Pagdaradag ng POI

Suunto Traverse Alpha ay magbibigay-daan sa iyong i-save ang kasalukuyan mong lokasyon o tukuyin ang isang lokasyon bilang POI.

Maaari kang mag-store sa relo nang hanggang 250 POI.

Kapag magdaragdag ng POI, pumili ng uri ng POI (icon) at pangalan ng POI mula sa isang paunang natukoy na listahan.

Upang i-save ang isang POI:

 1. Pindutin ang MAGSIMULA para buksan ang menu ng magsimula.
 2. Mag-scroll sa NAVIGATION gamit ang MAGSIMULA at pindutin ang SUSUNOD.
 3. Mag-scroll sa Location gamit ang ILAW at pindutin ang SUSUNOD.
 4. Piliin ang Current o ang Define para manu-manong baguhin ang mga value ng longitude at latitude.
 5. Pindutin ang MAGSIMULA para i-save ang lokasyon.
 6. Pumili ng angkop na pangalan para sa lokasyon. Mag-scroll sa mga opsyon ng pangalan gamit ang START o LIGHT. Pumili ng pangalan gamit ang SUSUNOD.
 7. Pindutin ang MAGSIMULA para i-save ang POI.
PAALALA:

Kapag nagre-record ng aktibidad na pangangaso o pangingisda, pindutin nang matagal ang VIEW para lumabas ang maikling listahan ng mga POI na partikular sa aktibidad. Para tingnan ang buong listahan, piliin ang SHOW ALL.

TIP:

Maaari mong i-save ang kasalukuyan mong lokasyon bilang isang POI sa pamamagitan ng pagpindot nang matagal sa VIEW. Maaari itong isagawa mula sa alinmang display kapag hindi nagre-record ng isang aktibidad.

Pagbubura ng POI

Maaari kang direktang mag-delete ng POI sa relo.

Para burahin ang isang POI:

 1. Pindutin ang MAGSIMULA para buksan ang menu ng magsimula.
 2. Mag-scroll sa NAVIGATIONgamit ang MAGSIMULA at pindutin ang SUSUNOD.
 3. Mag-scroll sa POIs (Points of interest) gamit ang ILAW at pindutin ang SUSUNOD.
 4. Mag-scroll sa POI na gusto mong i-delete gamit ang MAGSIMULA o ILAW at piliin gamit ang SUSUNOD.
 5. Mag-scroll sa Delete gamit ang MAGSIMULA at pindutin ang SUSUNOD.
 6. Pindutin ang MAGSIMULA para kumpirmahin.

Table of Content