Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

SIGN UP FOR NEWSLETTER | FREE RETURNS

Suunto D5 Brugervejledning

Funktioner

Alarmer, advarsler og notifikationer

Suunto D5 har farvekodede alarmer, advarsler og meddelelser. De vises fremhævet i displayet sammen med en lydalarm (hvis toner er slået til). Alarmer vises altid med rødt. Advarsler kan være røde eller gule. Notifikationer er altid gule.

Suunto D5 har vibrationsalarm. Vibrationen kan slås til eller fra for dykkealarmer, notifikationer og advarsler.

Alarmer er kritiske hændelser, som altid kræver øjeblikkelig handling. Når en alarmsituation igen bliver normal, stopper alarmen automatisk.

AlarmerForklaring
p10-asc-warningOpstigningshastigheden overstiger den sikre hastighed på 10 m (33 fod) pr. minut i fem sekunder eller længere.
p10-ceiling-brokenDekompressionsloftet brydes med mere end 0,6 m (2 fod) under et dekompressionsdyk. Foretag straks nedstigning til under loftdybden, og fortsæt med opstigningen som normalt.
p10-high-pO2Iltpartialtrykket overskrider et sikkert niveau (>1,6). Foretag straks opstigning, eller skift til en gas med et lavere iltpartialtryk.

Advarsler giver dig besked om hændelser, som kan påvirke dit helbred og din sikkerhed, hvis du ikke reagerer. Bekræft advarslen ved at trykke på en vilkårlig knap.

AdvarselForklaring
CNS 100 %Forgiftningsniveauet for centralnervesystemet (CNS) er ved 100 %-grænsen
OTU 300Den anbefalede daglige grænse for ilttoleranceenhed/ilttoksicitetsenhed (OTU) er nået
DybdeDybden overstiger din alarmgrænse for dybde
DykketidDykketiden overskrider din alarmgrænse for dykketid
GastidGastiden er under din alarmgrænse for gastid, eller flasketrykket er under 35 bar (~510 psi), hvilket betyder, at gastiden er nul.
Sikkerhedsstop brudtLoftet for det frivillige sikkerhedsstop er brudt med mere end 0,6 m (2 fod)
Tanktryk50bar alarm d5

Flasketrykket er under alarmgrænsen for flasketryk.

Der er en indbygget alarm ved 50 bar, som ikke kan ændres. Der er desuden en konfigurerbar flasketrykalarm, som du kan indstille til en vilkårlig værdi, og din dykkercomputer viser også en alarm, når den pågældende værdi og trykket på 50 bar (725 psi) er nået. Flasketryktallet tvinges i displayet og bliver gult efter den indstillede værdi og bliver rødt efter 50 bar (725 psi).

Notifikationer angiver hændelser, som kræver forebyggende handlinger. Bekræft notifikationen ved at trykke på en vilkårlig knap.

MeddelelserForklaring
CNS 80 %Forgiftningsniveauet for centralnervesystemet (CNS) er ved 80 %-grænsen
OTU 250Ca. 80 % af den anbefalede daglige grænse for ilttoleranceenhed/ilttoksicitetsenhed (OTU) er nået
Skift gasUnder opstigning under et multigasdyk er det sikkert at skifte til næste tilgængelige gas for en optimal dekompressionsprofil
Batteri lavtDer resterer ca. tre timers dykketid
Opladning påkrævetDer er ca. to timers batteritid tilbage. Opladning er påkrævet før næste dyk
Lavt batteriniveau i Tank PODBatterilevetiden er lav for Tank POD’en. Batteriet skal udskiftes

Table of Content