Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro - Funksjoner - Pare POD-er og sensorer

Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro Brukerhåndbok - 2.0

Pare POD-er og sensorer

Pare POD-er og sensorer

Par klokken din med Bluetooth Smart POD-er og sensorer for å innhente tilleggsinformasjon, slik som sykkeleffekt når du foretar et treningsopptak.

Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro støtter følgende typer POD-er og sensorer:

 • Puls
 • Sykkel
 • Effekt
 • Fot
MERK:

Du kan ikke pare enheter når flymodus er på. Slå av flymodus før paring. Se Flymodus.

Pare en POD eller sensor:

 1. Gå til klokkeinnstillingene og velg Tilkobling.
 2. Velg Pare sensor for å få listen over sensortyper.
 3. Sveip ned for å se hele listen og trykk på sensortypen du ønsker å pare.

Sensor list

 1. Følg instruksjonene på klokka for å fullføre paringen (se sensor- eller POD-håndbok ved behov), trykk knappen i midten for å fortsette til neste trinn.

Sensor paired

Hvis POD har nødvendige innstillinger, slik som veivlengde for en kraft-POD, bes du om å legge inn en verdi i løpet av paringsprosessen.

Når POD-en eller sensoren pares, søker klokken etter denne så snart du velger en sportsmodus som bruker denne sensortypen.

Du kan se den fullstendige listen over parete enheter i klokken fra innstillinger under Tilkobling » Parede enheter.

Fra denne listen kan du fjerne (avpare) enheten ved behov. Velg den enheten du ønsker å fjerne og trykk på Glem.

Kalibrere sykkel-POD

For sykkel-POD-er må du stille inn hjulomkretsen i klokka. Omkretsen skal være i millimeter, og det gjøres som et trinn i kalibreringen. Hvis du skifter hjulene (med ny omkrets) på sykkelen, må hjulomkretsinnstillingen i klokka også endres.

For å endre hjulomkretsen:

 1. I innstillingene gå til Tilkobling » Parede enheter.
 2. Velg Sykkelsensor.
 3. Velg den nye hjulomkretsen.

Kalibrere fot-POD

Når du parer en fot-POD, kalibrerer klokka automatisk POD ved bruk av GPS. Vi anbefaler å bruke den automatiske kalibreringen, men du kan deaktivere den ved behov fra POD-innstillingene under Tilkobling » Parede enheter.

For den første kalibreringen med GPS skal du velge en sportsmodus der fot-POD brukes og GPS-nøyaktighet er stilt til Best. Start opptaket og kjør ved stabil hastighet på jevn overflate, hvis mulig, i minst 15 minutter.

Løp ved normal gjennomsnittlig hastighet for første kalibrering, og stopp deretter treningsopptaket. Neste gang du bruker fot-POD, er kalibreringen klar.

Klokka rekalibrerer automatisk fot-POD etter behov når GPS-hastigheten er tilgjengelig.

Kalibrer kraftmåler (POD)

For Power POD (kraftmeter) må du starte kalibreringen fra klokkens sportsmodusalternativer.

Slik kalibrerer du en kraftmåler:

 1. Par en kraftmåler med klokka hvis du ikke har gjort det alt.
 2. Velg en sportsmodus som bruker en kraftmåler, og åpne deretter modusalternativene.
 3. Velg Kalibrer kraft-sensor og følg instruksjonene i klokka.

Du skal rekalibrere kraftmåleren fra tid til annen.