Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro Brukerhåndbok - 2.6

Høydemåler

Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro bruker barometrisk trykk til å måle høyde. For å få nøyaktige avlesinger må du definere et høydereferansepunkt. Dette kan være reell høyde over havet hvis du kjenner den nøyaktige verdien. Alternativt kan du bruke FusedAlti (se FusedAlti) for å stille inn referansepunktet automatisk.

Still inn referansepunktet fra innstillingene under Utendørs.

Outdoor settings

FusedAlti

FusedAltiTM gir en høydeavlesning som er en kombinasjon av GPS og barometrisk høyde. Den minimerer effekten av midlertidige feil og forskyvningsfeil i den endelige høydeavlesningen.

MERK:

Som standard måles høyden med FusedAlti under trening der GPS og navigering benyttes. Når GPS er slått av, måles høyden med den barometriske sensoren.

Table of Content