Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro Brukerhåndbok - 2.6

Lyder og vibrering

Lyder og vibreringsvarsler brukes for meldinger, alarmer og andre hovedhendelser og -handlinger. Begge kan justeres fra innstillingene under Generelt » Lyder.

Under Generelt » Lyder » Generelt, kan du velge fra følgende alternativer:

  • Alle på: alle hendelser utløser en varsling
  • Alle av: ingen hendelser utløser varslinger
  • Taster av: alle andre hendelser enn trykknapper utløser varslinger.

Under Generelt » Lyder » Alarmer kan du slå vibrasjoner av og på.

Du kan velge mellom følgende alternativer:

  • Vibrering: vibrasjonsvarsel
  • Lyder: lydvarsel
  • Begge: både vibrasjon og lydvarsel.

Table of Content