Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro Brukerhåndbok - 2.6

SIKKERHET

Typer forholdsregler

ADVARSEL:
  • brukes i forbindelse med en prosedyre eller situasjon som kan resultere i alvorlig personskade eller død.
FORSIKTIG:
  • brukes i forbindelse med en prosedyre eller situasjon som vil resultere i skade på produktet.
MERK:
  • brukes til å fremheve viktig informasjon.
TIPS:
  • brukes for ekstra tips om hvordan du bruker egenskaper og funksjoner på enheten.

Forholdsregler

ADVARSEL:

Hold USB-kabelen adskilt fra medisinsk utstyr, som pacemakere og også nøkkelkort, kredittkort og lignende gjenstander. USB-kabelenenhetens kontakt inkluderer en sterk magnet som kan forstyrre funksjonen til medisinsk eller annet elektronisk utstyr og gjenstander med magnetisk lagrede data.

ADVARSEL:

Det kan forekomme allergiske reaksjoner eller hudreaksjoner når produktet kommer i kontakt med hud, selv om produktet er utviklet i tråd med bransjestandarder. Hvis dette skulle skje, slutt å bruke produktet umiddelbart og kontakt lege.

ADVARSEL:

Forhør deg alltid med lege før du begynner et treningsprogram. Overanstrengelse kan føre til alvorlige skader.

ADVARSEL:

Kun til fritidsbruk.

ADVARSEL:

Ikke stol helt på GPS eller batteriets levetid i produktet. Bruk alltid kart og andre støttemateriell for å ivareta din sikkerhet.

FORSIKTIG:

Ikke bruk noen form for løsemidler på produktet, det kan skade overflaten.

FORSIKTIG:

Ikke bruk noen form for insektmiddel på produktet, det kan skade overflaten.

FORSIKTIG:

Ikke kast produktet. det skal behandles som elektronisk avfall for å bevare miljøet.

FORSIKTIG:

Unngå støt- eller fallskader, produktet kan skades.

MERK:

På Suunto bruker vi avanserte sensorer og algoritmer for å generere beregninger som kan hjelpe deg i dine aktiviteter og opplevelser. Vi streber etter å være så nøyaktig som mulig. Informasjonen som våre produkter og tjenester samler inn er ikke 100 prosent pålitelige og beregningene de genererer er heller ikke absolutt presise. Kalorier, puls, plassering, bevegelsesgjenkjenning, gjenkjennelse, fysiske stressindikatorer og andre målinger stemmer kanskje ikke med den virkelige verden. Suunto-produkter og tjenester er beregnet for fritidsbruk og er ikke ment for medisinske formål av noe slag.

Table of Content