Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro Brukerhåndbok - 2.6

Pare POD-er og sensorer

Par klokken din med Bluetooth Smart POD-er og sensorer for å innhente tilleggsinformasjon, slik som sykkeleffekt når du foretar et treningsopptak.

Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro støtter følgende typer POD-er og sensorer:

 • Puls
 • Sykkel
 • Effekt
 • Fot
MERK:

Du kan ikke pare enheter når flymodus er på. Slå av flymodus før paring. Se Flymodus.

Pare en POD eller sensor:

 1. Gå til klokkeinnstillingene og velg Tilkobling.
 2. Velg Pare sensor for å få listen over sensortyper.
 3. Sveip ned for å se hele listen og trykk på sensortypen du ønsker å pare.

Sensor list

 1. Følg instruksjonene på klokka for å fullføre paringen (se sensor- eller POD-håndbok ved behov), trykk knappen i midten for å fortsette til neste trinn.

Sensor paired

Hvis POD har nødvendige innstillinger, slik som veivlengde for en kraft-POD, bes du om å legge inn en verdi i løpet av paringsprosessen.

Når POD-en eller sensoren pares, søker klokken etter denne så snart du velger en sportsmodus som bruker denne sensortypen.

Du kan se den fullstendige listen over parete enheter i klokken fra innstillinger under Tilkobling » Parede enheter.

Fra denne listen kan du fjerne (avpare) enheten ved behov. Velg den enheten du ønsker å fjerne og trykk på Glem.

Kalibrere sykkel-POD

For sykkel-POD-er må du stille inn hjulomkretsen i klokka. Omkretsen skal være i millimeter, og det gjøres som et trinn i kalibreringen. Hvis du skifter hjulene (med ny omkrets) på sykkelen, må hjulomkretsinnstillingen i klokka også endres.

For å endre hjulomkretsen:

 1. I innstillingene gå til Tilkobling » Parede enheter.
 2. Velg Sykkelsensor.
 3. Velg den nye hjulomkretsen.

Kalibrere fot-POD

Når du parer en fot-POD, kalibrerer klokka automatisk POD ved bruk av GPS. Vi anbefaler å bruke den automatiske kalibreringen, men du kan deaktivere den ved behov fra POD-innstillingene under Tilkobling » Parede enheter.

For den første kalibreringen med GPS skal du velge en sportsmodus der fot-POD brukes og GPS-nøyaktighet er stilt til Best. Start opptaket og kjør ved stabil hastighet på jevn overflate, hvis mulig, i minst 15 minutter.

Løp ved normal gjennomsnittlig hastighet for første kalibrering, og stopp deretter treningsopptaket. Neste gang du bruker fot-POD, er kalibreringen klar.

Klokka rekalibrerer automatisk fot-POD etter behov når GPS-hastigheten er tilgjengelig.

Kalibrer kraftmåler (POD)

For Power POD (kraftmeter) må du starte kalibreringen fra klokkens sportsmodusalternativer.

Slik kalibrerer du en kraftmåler:

 1. Par en kraftmåler med klokka hvis du ikke har gjort det alt.
 2. Velg en sportsmodus som bruker en kraftmåler, og åpne deretter modusalternativene.
 3. Velg Kalibrer kraft-sensor og følg instruksjonene i klokka.

Du skal rekalibrere kraftmåleren fra tid til annen.

Table of Content