Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro Brukerhåndbok - 2.6

Berøringsskjerm og taster

Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro har en berøringsskjerm og tre taster som du kan bruke til å navigere gjennom displayer og funksjoner.

Sveip og trykk

 • sveip opp eller ned for å flytte i displayer og menyer
 • sveip til høyre og venstre for å gå bakover og fremover i displayer
 • sveip til venstre eller høyre for å se flere displayer og detaljer
 • trykk for å velge et element
 • trykk på displayet for å vise alternativ informasjon
 • trykk og hold for å åpne meny for kontekstalternativ-menyen
 • dobbelttrykk for å gå tilbake til tidsvisning fra andre displayer

Øvre tast

 • trykk for å flytte opp i visninger og menyer

Midtre tast

 • trykk for å velge et element
 • trykk for å trykke for å endre displayer
 • hold tasten nede for å gå tilbake i innstillingsmeny
 • hold tasten nede for å vise kontekstalternativ-menyen

Nedre tast

 • trykk for å flytte ned i visninger og menyer

Under opptak av en øvelse:

Øvre tast

 • trykk for å sette på pause eller gjenoppta opptak
 • hold tasten nede for å endre aktivitet

Midtre tast

 • trykk for å endre displayer
 • hold tasten nede for å vise kontekstalternativ-menyen

Nedre tast

 • trykk for å merke en runde
 • hold tasten nede for låse / låse opp taster

Table of Content