Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto Ambit2 S Podręcznik użytkownika - 2.0

Regulacja kontrastu wyświetlacza

Możesz zwiększyć lub zmniejszyć kontrast wyświetlacza urządzenia Suunto Ambit2 S.

Aby dostosować kontrast wyświetlacza w ustawieniach:

  1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Next, aby wyświetlić menu opcji.
  2. Naciśnij przycisk Next, aby wyświetlić ustawienia General (Ogólne).
  3. Naciśnij przycisk Next, aby wybrać opcję Tones/display (Tony/Wyświetlacz).
  4. Za pomocą przycisku Light Lock przejdź w menu do pozycji Display contrast (Kontrast wyświetlacza) i zatwierdź wybór przyciskiem Next.
  5. Przycisk Start Stop służy do zwiększania, a przycisk Light Lock do zmniejszania kontrastu.
  6. Wróć do menu ustawień, używając przycisku Back Lap, lub naciśnij i przytrzymaj przycisk Next, aby wyjść z menu opcji.

adjusting display contrast

Spis treści