Ćwiczenia pływania

Suunto Ambit2 S Podręcznik użytkownika - 2.0

Ćwiczenia pływania

Ćwiczenia pływania

Podczas treningu pływania można w dowolnym momencie przeprowadzać ćwiczenia pływania. W przypadku wykonywania ćwiczenia w niestandardowym stylu pływania (na przykład używając wyłącznie nóg), można zmienić odległość ćwiczenia jeśli to konieczne, dodając ręcznie długości basenu po zakończeniu ćwiczenia.

UWAGA:

Odległości ćwiczenia nie należy dodawać do momentu zakończenia ćwiczenia.

Aby wykonać ćwiczenie:

  1. Podczas rejestrowania danych w dzienniku pływania na basenie naciśnij przycisk Next, aby uzyskać dostęp do menu opcji.
  2. Naciśnij przycisk Next, aby wybrać opcję Pływanie.
  3. Naciśnij przycisk Next, aby wybrać opcję Ćwiczenie i rozpocznij ćwiczenie pływania.
  4. Po zakończeniu ćwiczenia naciśnij przycisk View, aby zmienić łączną odległość, jeśli to konieczne.

adding swimming drill

Aby zakończyć ćwiczenie, wróć do opcji Pływanie w menu opcji i wybierz opcję Zakończ ćwiczenie.

PORADA:

Ćwiczenie można wstrzymać przez naciśnięcie przycisku Start Stop.