Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto Ambit2 S Podręcznik użytkownika - 2.0

Nawigacja po punktach POI

Dodawanie bieżącej lokalizacji jako punktu POI (punktu orientacyjnego)

W urządzeniu Suunto Ambit2 S można zapisać aktualną lokalizację lub zdefiniować lokalizację w postaci punktu POI. Umożliwi to nawigowanie do zapisanego punktu POI w dowolnej chwili, na przykład podczas treningu.

W pamięci zegarka można przechowywać do 100 punktów POI. Należy pamiętać, że trasy też zajmują pamięć. na przykład po zapisaniu trasy, która składa się z 60 punktów trasy, w zegarku będzie można zapisać jeszcze 40 punktów POI.

Typ punktu POI (ikonę) i jego nazwę można wybrać z wstępnie zdefiniowanej listy lub nadać punktom dowolną nazwę w serwisie Movescount.

Aby zapisać lokalizację w postaci punktu POI:

 1. Naciśnij przycisk Start Stop, aby wyświetlić menu startowe.
 2. Przewiń do pozycji Navigation (Nawigacja), używając przycisku Start Stop, i zatwierdź wybór przyciskiem Next.
 3. Naciśnij przycisk Next, aby wybrać opcję Location (Lokalizacja).
 4. Wybierz opcję CURRENT (Bieżące) lub DEFINE (Definiuj), aby ręcznie zmienić wartości długości i szerokości geograficznej.
 5. Naciśnij przycisk Start Stop, aby zapisać lokalizację.
 6. Wybierz odpowiedni typ punktu POI dla tej lokalizacji. Za pomocą przycisku Start Stop lub Light Lock przewiń listę dostępnych typów punktów POI. Wybierz typ punktu POI za pomocą przycisku Next.
 7. Wybierz nazwę lokalizacji. Za pomocą przycisku Start Stop lub Light Lock przewiń listę dostępnych nazw. Wybierz nazwę za pomocą przycisku Next.
 8. Naciśnij przycisk Start Stop, aby zapisać punkt POI.

adding POI

PORADA:

Punktu POI można też utworzyć w serwisie Movescount, wskazując lokalizację na mapie lub wpisując współrzędne. Punkty POI w urządzeniu Suunto Ambit2 S i w serwisie Movescount są zawsze synchronizowane po połączeniu zegarka z serwisem Movescount.

Nawigacja do punktu POI

Urządzenie Suunto Ambit2 S jest wyposażone w nawigację GPS, która umożliwia nawigowanie do miejsca docelowego zapisanego jako punkt POI.

UWAGA:

Nawigacja jest też możliwa podczas rejestrowania danych treningu — patrz Nawigacja podczas treningu.

Aby nawigować do punktu POI:

 1. Naciśnij przycisk Start Stop, aby wyświetlić menu startowe.
 2. Przewiń do pozycji Navigation (Nawigacja), używając przycisku Start Stop, i zatwierdź wybór przyciskiem Next.
 3. Przyciskiem Light Lock przewiń menu do pozycji POIs (Points of interest) (Punkty POI) i zatwierdź przyciskiem Next.
  W zegarku zostanie wyświetlona liczba zapisanych punktów POI oraz ilość wolnego miejsca do zapisania nowych punktów.
 4. Za pomocą przycisku Start Stop lub Light Lock przejdź do punktu POI, do którego chcesz nawigować, a następnie zatwierdź przyciskiem Next.
 5. Naciśnij przycisk Next, aby wybrać opcję Navigate (Nawigacja). Przed pierwszym korzystaniem z kompasu należy przeprowadzić jego kalibrację. Więcej informacji na ten temat — patrz Kalibracja kompasu. Po włączeniu kompasu zegarek rozpocznie wyszukiwanie sygnału GPS. Po jego odebraniu wyświetli komunikat GPS found (Znaleziono sygnał GPS).
 6. Zacznij nawigację do punktu POI. W zegarku zostanie wyświetlona następująca informacja:
 7. wskaźnik pokazujący kierunek do celu (więcej wyjaśnień poniżej);
 8. odległość od miejsca docelowego;
 9. Zegarek poinformuje o dotarciu do celu.

navigating POI Ambit2

Podczas postoju lub poruszania się z małą prędkością (<4 km/h) zegarek pokaże kierunek do POI (lub punktu trasy w przypadku nawigowania trasy) w oparciu o namiar kompasowy.

navigating POI stationary Ambit2

W ruchu (>4 km/h) zegarek pokaże kierunek do POI (lub punkt trasy w przypadku nawigowania trasy) w oparciu o namiar GPS.

Kierunek celu lub namiar są przedstawione z pustym trójkątem. Kierunek Twojej podróży lub kurs jest przedstawiany jako pełne linie na górze wyświetlacza. Dopasowanie tych dwóch linii zapewni Ci poruszanie się we właściwym kierunku.

navigating POI moving Ambit2

Usuwanie punktu POI

Aby usunąć punkt POI:

 1. Naciśnij przycisk Start Stop, aby wyświetlić menu startowe.
 2. Przewiń do pozycji Navigation (Nawigacja), używając przycisku Start Stop, i zatwierdź wybór przyciskiem Next.
 3. Przyciskiem Light Lock przewiń menu do pozycji POIs (Points of interest) (Punkty POI) i zatwierdź przyciskiem Next.
  W zegarku zostanie wyświetlona liczba zapisanych punktów POI oraz ilość wolnego miejsca do zapisania nowych punktów.
 4. Przyciskiem Start Stop lub Light Lock przejdź do punktu POI, który chcesz usunąć, a następnie zatwierdź przyciskiem Next.
 5. Przejdź do polecenia Delete (Usuń), używając przycisku Start Stop. Wybierz za pomocą przycisku Next.
 6. Naciśnij przycisk Start Stop, aby zatwierdzić.

deleting POI

UWAGA:

Jeżeli punkt POI zostanie usunięty w serwisie Movescount, a następnie zostanie wykonana synchronizacja urządzenia Suunto Ambit2 S, punkt POI zostanie usunięty z zegarka, ale w Movescount będzie tylko nieaktywny.

Spis treści