Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto Ambit2 S Podręcznik użytkownika - 2.0

Ikony

W urządzeniu Suunto Ambit2 S są wyświetlane następujące ikony (przykłady):

ICON CRONOchronograf
ICON SETTINGSustawienia
ICON SIGNALmoc sygnału GPS
ICON PAIRparowanie urządzeń
ICON HRtętno
ICON EXERCISEtryb sportowy
ICON ALARMalarm
ICON INTERVALTIMER Ambit2licznik interwałowy
ICON LOCKblokada przycisków
ICON BATTERYstan akumulatora
ICON SCREENSbieżący ekran
ICON BUTTON-PRESSwskaźniki przycisków
ICON TOP-INDICATORdo góry / zwiększ
ICON MIDDLE-INDICATORnastępny/zatwierdź
ICON BOTTOM-INDICATORw dół / zmniejsz
ICON sunrisewschód słońca
ICON sunsetzachód słońca

ikony punktów POI

W urządzeniu Suunto Ambit2 S są dostępne następujące ikony do oznaczania punktów POI:

buildingbudynek/dom
carsamochód/parking
campkemping
foodżywność/restauracja/kawiarnia
hotelzakwaterowanie/schronisko/hotel
waterwoda/rzeka/jezioro/wybrzeże
mountaingóra/wzniesienie/dolina/klif
forestlas
crossroadskrzyżowanie
sightpunkt widokowy
beginpoczątek
endkoniec
geopunkt geocache
waypointpunkt trasy
roaddroga/szlak
rockskała
meadowłąka
cavejaskinia

Spis treści