Pływanie na basenie

Suunto Ambit2 S Podręcznik użytkownika - 2.0

Pływanie na basenie

Pływanie na basenie

W trybie sportowym pływania na basenie urządzenie Suunto Ambit2 S mierzy prędkość pływania w oparciu o długość basenu. Każda długość basenu tworzy okrążenie wyświetlane w serwisie Movescount jako część dziennika.

Aby zapisać okrążenie pływania na basenie:

  1. Naciśnij przycisk Start Stop, aby wyświetlić menu startowe.
  2. Naciśnij przycisk Next, aby wybrać opcję Exercise (Trening).
  3. Przewiń menu do pozycji Pool swimming (Pływanie na basenie)przyciskiem Light Lock i wybierz przyciskiem Next.
  4. Wybierz rozmiar basenu. Długość basenu można wybrać z wartości predefiniowanych lub też wybrać opcję custom (własne), aby określić długość basenu. Przejdź do opcji za pomocą przycisku Start Stop i Light Lock i zatwierdź wartość za pomocą przycisku Next.
  5. Naciśnij przycisk Start Stop, aby rozpocząć rejestrowanie dziennika pływania.

indoor swimming