Znak CE

Suunto Ambit2 S Podręcznik użytkownika - 2.0

Znak CE

Firma Suunto Oy oświadcza, że niniejszy komputer naręczny spełnia podstawowe wymagania oraz inne odpowiednie ustalenia dyrektywy 1999/5/WE.