Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto Ambit2 S Podręcznik użytkownika - 2.0

Korzystanie z odbiornika GPS

Urządzenie Suunto Ambit2 S korzysta z satelitarnego systemu nawigacyjnego (GPS, Global Positioning System) w celu określenia aktualnego położenia w terenie. System GPS jest oparty na satelitach, które z prędkością 4 km/s okrążają kulę ziemską na wysokości 20 000 km.

Odbiornik GPS wbudowany w urządzenie Suunto Ambit2 S jest zoptymalizowany do stosowania na nadgarstku i odbiera dane z bardzo szerokiego kąta.

Odbiór sygnału GPS

Urządzenie Suunto Ambit2 S automatycznie uruchamia odbiornik GPS po wyborze trybu sportowego z funkcją GPS, wyborze funkcji ustalania lokalizacji lub rozpoczęciu nawigacji.

GPS signal strength Ambit2

UWAGA:

Przy pierwszym uruchomieniu odbiornika GPS lub po dłuższym czasie nieużywania go określenie pozycji GPS może trwać dłużej niż zwykle. Kolejne uruchomienia zajmą mniej czasu.

PORADA:

Aby zminimalizować czas inicjacji GPS, należy trzymać zegarek nieruchomo, z odbiornikiem skierowanym w górę. Należy też wybrać otwartą przestrzeń, w której niebo nie będzie niczym zasłonięte.

Rozwiązywanie problemów: Brak sygnału GPS

 • Aby sygnał GPS miał optymalną jakość, część zegarka z odbiornikiem należy skierować do góry. Najlepszą jakość sygnału uzyskuje się na otwartej przestrzeni, gdzie niebo nie jest zasłonięte przeszkodami.
 • Odbiornik GPS zwykle dobrze pracuje w namiotach i pod innymi cienkimi osłonami. Obiekty, budynki, gęsta roślinność lub chmury mogą utrudnić odbiór sygnału GPS.
 • Sygnał taki nie przenika przez konstrukcje budynków ani wodę. Z tego względu nie należy podejmować prób nawigacji w budynkach, w jaskiniach ani pod wodą.

Siatka GPS i format położenia

Siatka kartograficzna to linie na mapie wyznaczające układ współrzędnych, w którym mapa została opracowana.

Format położenia to sposób zapisu położenia używany w odbiorniku GPS, wyświetlany na ekranie zegarka. Wszystkie formaty zapisu określają tę samą lokalizację, ale przedstawiają ją w różny sposób. Format pozycji można zmienić w ustawieniach zegarka w General (Ogólne) / Format / Position format (Format pozycji).

Można wybrać następujące formaty zapisu położenia:

 • szerokość i długość geograficzna to najczęściej stosowany układ współrzędnych, w którym pozycję można przedstawić jako:
  • WGS84 Hd.d°
  • WGS84 Hd°m.m'
  • WGS84 Hd°m's.s
 • UTM (Układ UTM) (Universal Transverse Mercator), który definiuje współrzędne prostokątne w płaszczyźnie poziomej.
 • MGRS (Military Grid Reference System), który jest rozszerzeniem układu UTM i dodatkowo zawiera numer porządkowy strefy, oznaczenie literowe kwadratu o boku 100 km oraz numeryczną reprezentację położenia.

Urządzenie Suunto Ambit2 S obsługuje także następujące lokalne układy siatki:

 • British (Brytyjski) (BNG)
 • Finnish (Fiński) (ETRS-TM35FIN)
 • Finnish (Fiński) (KKJ)
 • Irish (Irlandzki) (IG)
 • Swedish (Szwedzki) (RT90)
 • Swiss (Szwajcarski) (CH1903)
 • UTM NAD27 Alaska
 • UTM NAD27 Conus
 • UTM NAD83
 • Nowa Zelandia (NZTM2000)
UWAGA:

Niektóre układy siatki nie mogą być stosowane w obszarach na północ od 84°N i na południe of 80°S lub poza krajami, dla których są przeznaczone.

Dokładność pomiarów GPS i oszczędzanie energii

Podczas dostosowywania trybów sportowych można zdefiniować przedział czasowy GPS przy użyciu ustawienia dokładności pomiarów GPS w serwisie Movescount. Im krótszy interwał, tym wyższa dokładność podczas treningu.

Zwiększenie interwału i obniżenie dokładności umożliwia przedłużenie czasu pracy akumulatora.

Dostępne opcje dokładności pomiarów GPS:

 • Najlepsza: Przedział czasowy ok. 1 sekundy, najwyższy pobór mocy
 • Dobra: Przedział czasowy ok. 5 sekund, średni pobór mocy
 • OK: Przedział czasowy ok. 60 sekund, niski pobór mocy
 • Off (Wył.): Brak przedziału czasowego GPS

Spis treści