Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto Ambit2 S Podręcznik użytkownika - 2.0

Opcje dodatkowe, dostępne w trybach sportowych

Po wybraniu trybu sportowego naciśnij i przytrzymaj przycisk Next, aby przejść do opcji dodatkowych, z których można skorzystać podczas treningu:

additional options

 • Wybierz opcję Navigation (Nawigacja), aby przejść do następujących opcji:

  • Wybierz opcję Track back (Powrót po własnych śladach), aby odtworzyć swoją trasę w dowolnym momencie treningu.
  • Wybierz opcję Find back (Znajdź punkt wyjściowy), aby powrócić do punktu początkowego treningu.
  • Wybierz opcję Location (Lokalizacja), aby wyświetlić współrzędne swojego aktualnego położenia lub zapisać je w postaci punktu POI.
  • Wybierz opcję POIs (Points of interest) (punkty POI), aby przejść do punktu POI.
  • Wybierz opcję Routes (Trasy), aby rozpocząć nawigację po trasie.
  • Wybierz opcję Logbook (Dziennik), aby nawigować po jednej z tras zapisanych w dzienniku przy użyciu danych GPS.
 • Wybierz opcję Activate (Aktywuj), aby włączyć lub wyłączyć następujące funkcje:

  • Wybierz opcję Interval off/on (Interwał wył./wł.), aby wyłączyć lub włączyć licznik interwałowy. Licznik interwałowy może zostać dodany do niestandardowych trybów sportowych w serwisie Movescount. Więcej informacji na ten temat — patrz Korzystanie z licznika interwałowego.
  • Wybierz opcję Autopause off/on (Autopauza wył./wł.) aby wyłączyć lub włączyć autopauzę.
  • Wybierz opcję Autoscroll off/on (Autoprzewijanie wył./wł.), aby wyłączyć lub włączyć autoprzewijanie.
  • Wybierz opcję HR limits off/on (Limity tętna wył./wł.), aby wyłączyć lub włączyć limity tętna. Wartości limitów tętna można ustalić w serwisie Movescount.
  • Wybierz opcję Compass off/on (Kompas wył./wł.), aby wyłączyć lub włączyć kompas. Jeśli kompas zostanie włączony w trakcie treningu, będzie wyświetlony na dodatkowym ekranie po trybie sportowym.

Spis treści