Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto Ambit2 S Podręcznik użytkownika - 2.0

Korzystanie z funkcji pomiaru czasu na podstawie sygnału GPS

Funkcja pomiaru czasu na podstawie sygnału czasu koryguje różnicę między czasem urządzenia Suunto Ambit2 S a czasem GPS. Funkcja pomiaru czasu na podstawie sygnału GPS automatycznie koryguje czas raz dziennie lub po ręcznej korekcie czasu. Korygowana jest także druga strefa czasowa.

UWAGA:

Funkcja pomiaru czasu na podstawie sygnału GPS koryguje minuty i sekundy, ale nie godziny.

UWAGA:

Funkcja dokładnie koryguje czas, jeśli różnica jest mniejsza niż 7,5 minuty. Jeśli różnica jest większa, funkcja koryguje czas do najbliższych 15 minut.

Funkcja pomiaru czasu na podstawie sygnału GPS jest domyślnie włączona. Aby ją wyłączyć:

  1. W menu opcji przejdź do pozycji General (Ogólne), a następnie wybierz kolejno opcje Time/date (Godzina/Data) i GPS timekeeping (funkcja pomiaru czasu na podstawie sygnału GPS).
  2. Włącz lub wyłącz funkcję pomiaru czasu na podstawie sygnału GPS za pomocą przycisku Start Stop lub Light Lock. Zatwierdź wybór przyciskiem Next.
  3. Wróć do menu ustawień, używając przycisku Back Lap, lub naciśnij i przytrzymaj przycisk Next, aby wyjść z menu opcji.

setting GPS timekeeping

Spis treści