Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

GRATIS FRAKT NÄR DU HANDLAR FÖR MER ÄN 1500 Kr | ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV | NYA LÄGRE PRISER

Suunto Ambit2 R Användarhandbok - 2.0

Justera inställningarna

Så här öppnar och ändrar du inställningarna:

 1. Håll Next intryckt för att öppna alternativmenyn.
 2. Bläddra i menyn genom att använda Start Stop och Light Lock.
 3. Tryck på Next för att öppna en inställning.
 4. Tryck på Start Stop och Light Lock för att ändra inställningsvärdena.
 5. Tryck på Back Lap för att återgå till föregående vy i inställningarna, eller håll Next intryckt för att lämna alternativmenyn.

adjusting settings Ambit2

Du kan öppna följande inställningar:

Personliga

 • Födelseår
 • Vikt
 • Maxpuls
 • Kön

AllmännaFormat

 • Språk
 • Enhetssystem
  • Metriskt
  • Brittisk standard
  • Avancerad: Du kan ange en egen blandning av brittiska inställningar och meterinställningar i Movescount.
 • Positionsformat:
  • WGS84 Hd.d°
  • WGS84 Hd°m.m'
  • WGS84 Hd°m's.s
  • UTM
  • MGRS
  • British (BNG)
  • Finnish (ETRS-TM35FIN)
  • Finnish (KKJ)
  • Irish (IG)
  • Swedish (RT90)
  • Swiss (CH1903)
  • UTM NAD27 Alaska
  • UTM NAD27 Conus
  • UTM NAD83
  • NZTM2000
 • Tidsformat: 12 h eller 24 h
 • Datumformat: dd.mm.åå, mm/dd/åå

Tid/datum

 • GPS timekeeping: på eller av
 • Dubbel tidv.: timmar och minuter
 • Alarm: på/av, timmar och minuter
 • Tid: timmar och minuter
 • Datum: år, månad, dag

Ljud/skärm

 • Invertera skärm: inverterar skärmens färgsättning
 • Knapplås
  • Tidsläge lås: Knapplås i läget Tid.
   • Bara aktiv.: Startmenyn och alternativmenyn är låsta.
   • Alla knappar: Alla knappar är låsta. Bakgrundsbelysning kan aktiveras i läget Natt.
  • Sportläge lås: Knapplås i sportlägen.
   • Bara aktiv.: Start Stop, Back Lap och alternativmenyn är låsta under träning.
   • Alla knappar: Alla knappar är låsta. Bakgrundsbelysning kan aktiveras i läget Natt.
 • Ljud:
  • Alla på: knappljud och systemljud är aktiverade
  • Knapptryckning av: endast systemljud är aktiverade
  • Alla av: alla ljud är av
 • Bakgrundsbelysning: Läge:

  • Normal: Bakgrundsbelysningen tänds i några sekunder när du trycker på Light Lock och när alarmet ljuder.
  • Av: Bakgrundsbelysningen tänds inte när du trycker på en knapp eller när alarmet ljuder.
  • Natt: Bakgrundsbelysningen tänds i några sekunder när du trycker på valfri knapp och när alarmet ljuder. Läget Natt ger betydligt större batteriförbrukning.
  • Avbrytare: Bakgrundsbelysningen tänds när du trycker på Light Lock. Den fortsätter att vara tänd tills du trycker på Light Lock igen.

  • Ljusstyrka: Ändra bakgrundsbelysningens ljusstyrka (i procent).

 • Skärmens kontrast: Ändra skärmens kontrast (i procent).

Kompass

 • Kalibrering: Starta kompasskalibrering.
 • Missvisning: Ställ in missvisningsvärdet för kompassen.

Karta

 • Inriktning
  • Framåt upp: Visar den inzoomade kartan med riktning uppåt.
  • Norr upp: Visar den inzoomade kartan med riktning mot norr.
OBS:

Alarmet ljuder också när allt ljud är avstängt.

Para ihop

 • Pulsbälte: Para ihop ett pulsbälte.
 • Foot POD: Para ihop en Foot POD.

Innehållsförteckning