Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto Zoop Novo Användarhandbok

Aktivering och förkontroller

Om inte dykläge slagits av, aktiveras dykläge automatiskt vid dyk djupare än 1,2 m (4 ft). Men du ska skifta till dykläge innan du dyker för att kontrollera djupinställningar och personliga inställningar, batteriets tillstånd och så vidare.

Varje gång du Suunto Zoop Novo öpnnar dyklägen utförs en rad automatiska kontroller. Alla grafiska displayelement slås på och bakgrundbelysning och pip aktiveras. Efter detta visas din höjd och personliga inställningar tillsammans med maximalt driftsdjup (maximum operating depth, MOD), gasinnehåll och PO2-värden. Sedan kontrolleras batterinivån.

activation prechecks ZoopVyperNovo

Mellan på varandra följande dyk visar de automatiska kontrollerna också aktuell vävnadsmättnad.

activation prechecks tissue ZoopVyperNovo

Innan du ger dig av på ett dyk, rekommenderas starkt att du växlar till dykläge för att kontrollera att allt fungerar som det ska.

Efter de automatiska kontrollerna öppnar Suunto Zoop Novo ytläge. Vid det laget ska du utföra dina manuella kontroller innan du går i vattnet.

Säkerställ att

  1. Suunto Zoop Novo enheten är i rätt läge och tillhandahåller kompletta displayer
  2. höjdinställningen är korrekt
  3. den personliga inställningen är korrekt
  4. djupstopp har ställts in korrekt
  5. enhetssystemet är korrekt
  6. korrekt temperatur och djup visas
  7. larmet piper.

Batteriets indikatorer

Temperatur eller intern oxidering kan påverka batteriets spänning. Om du lagrar din Suunto Zoop Novo under en lång period eller använder den i kalla temperaturer, kan varningen för lågt batteri visas även om batteriet har tillräcklig kapacitet.

I sådana fall ska du gå tillbaka till dykläge och kontrollera batteriets ström. Om batteriets laddning är låg kommer varningen om lågt batteri fram.

battery indicators ZoopVyperNovobattery indicators Dseries

Om symbolen för låg batteriladdning visas i ytläge, eller om displayen ser blek ut, kan batteriet ha för låg laddning. Batteribyte rekommenderas i sådant fall.

OBS:

Av säkerhetsskäl kan inte bakgrundsbelysning och summer (ljud) aktiveras när varningen för lågt batteri visas.

Innehållsförteckning