Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto Zoop Novo Användarhandbok

Larm, varningar och meddelanden

Suunto Zoop Novo har hörbara och visuella larm som syftar till att låta dig veta när viktiga gränser eller förinställningar nås.

De två hörbara larmtyperna anger hög eller låg prioritet:

LarmtypLjudmönsterVaraktighet
Hög prioritetAlarm HighPriority2,4 s ljud + 2,4 s paus
Låg prioritetAlarm LowPriority0,8 s ljud + 3,2 s paus

Dessutom finns det två hörbara vägledningsmeddelanden

InstruktionspipLjudmönsterTydning
StigandeAlarm AscendingPåbörja uppstigning
FallandeAlarm DescendingPåbörja nedstigning

Suunto Zoop Novo visar information under larmpauser för att spara batteri.

Larm med hög prioritet:

LarmFörklaring

Högprioriterat larm följt av pip för “Påbörja uppstigning” – upprepas i högst tre minuter

PO2-värdet blinkar

PO2-värdet är högre än det justerade värdet. Aktuellt djup är för stort för den gas som används. Du ska stiga upp genast eller byta till en gas med lägre O2%-halt.
Högprioriterat larm följt av pip för ”Påbörja nedstigning” upprepas i högst tre minuter. Er blinkar och en pil pekar nedåt.Takdjup för dekompression har överskridits. Du ska genast gå ner till eller under taket.

Högprioriterat larm upprepat tre gånger.

SLOW (LÅNGSAMT) blinkar.

Maximal uppstigningshastighet på 10 m/min (33 ft/min) har överskridits. Sakta ner din uppstigningshastighet.

Lågprioriterade larm:

LarmtypLarmorsak

Lågprioriterat larm följt av pip för “Påbörja uppstigning” – hörs två gånger.

ASC TIME (UPPSTIGNINGSTID) blinkar och en pil pekar uppåt.

Dyk utan dekompression blir ett dyk med dekompressionsstopp. Djupet är under nivån för golv. Du bör stiga upp till, eller över, golvet.

Lågprioriterat larm följt av pip för “Påbörja nedstigning”.

DEEPSTOP (Djupstopp) blinkar och en pil pekar nedåt.

Obligatoriskt djupstopp har ignorerats. Du bör stiga ner och fullgöra djupstoppet.

Lågprioriterat larm följt av pip för “Påbörja nerstigning”, upprepas i tre minuter.

En pil pekar neråt.

Obligatoriskt säkerhetsstopp har ignorerats. Du bör stiga ner och fullgöra säkerhetsstoppet.

Lågprioriterat larm följt av två korta pip.

DEEPSTOP (Djupstopp) och timer visas.

Djupstoppsdjup har nåtts. Genomför det obligatoriska djupstoppet för den varaktighet som visas av timern.

Lågprioriterat larm, upprepat två gånger.

Värde för OLF % blinkar om PO2 -värdet är högre än 0,5 bar.

Värde för OLF vid 80 % eller 100 % (endast i dykläget Nitrox). Bekräfta larmet genom att trycka på valfri knapp.

Lågprioriterat larm, upprepat två gånger.

Värdet för maximalt djup blinkar

Angivet maximalt djup eller maximalt djup för enheten har överskridits. Bekräfta larmet genom att trycka på valfri knapp.
Lågprioriterat larm, upprepat två gånger; värde för dyktid blinkar.Angiven dyktid har överskridits. Bekräfta larmet genom att trycka på valfri knapp.
Lågprioriterat larm. Värde för maximalt djup blinkarDefinierat djup har nåtts (endast läget Free (Fridykning). Bekräfta larmet genom att trycka på valfri knapp.

Lågprioriterat larm.

Värde för yttid blinkar.

Varaktighet för yttid till nästa dyk (endast läget Free (Fridykning). Bekräfta larmet genom att trycka på valfri knapp.

Visuella larm

Symbol på displayenIndikation
diver attentionVarning – förläng ytintervall
ErIgnorerat deskompressionstak eller bottentid är för lång
noflyFlygförbud

Innehållsförteckning