Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto Zoop Novo Användarhandbok

Displayens tillstånd och vyer

Suunto Zoop Novo har fyra huvudsakliga lägen: time (tid), dive (dykning), planning (planering) och memory (minne). Byt läge genom att trycka på MODE.

Om inte läget Dive (dykning) stängts av växlar Suunto Zoop Novo automatiskt till läget dive om du är mer än 1,2 m (4 ft) under vatten.

change modes ZoopVyperNovo

Tid- och dyklägen har olika vyer i bottenraden och du kan skrolla igenom dessa med DOWN och UP.

Innehållsförteckning