Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto Zoop Novo Användarhandbok

Dykhistorik

Suunto Zoop Novo har en detaljerad loggbok och dykhistorik i minnesläget.

Loggboken innehåller en sofistikerad dykprofil för varje registrerat dyk. Tiden mellan varje datapunkt som sparas i loggen baseras på den konfigurerbara samplingshastigheten (se Samplingshastighet).

Dykhistoriken är en sammanfattning av alla registrerade dyk.

Så här får du åtkomst till dykhistorik:

 1. Tryck på MODE tills du kommer till MEM (Minnesläge).
 2. Växla mellan History (Historik) och Logbook (Loggbok) med DOWN eller UP.
 3. När du granskar historiken eller loggboken kan du trycka på MODE för att gå tillbaka och välja den andra. Tryck på MODE en andra gång för att avsluta.

Historik

När du kommit till vyn över dykhistorik kan du växla mellan Scuba History (Scuba-historik) och Free Dive History (fridykningshistorik) med DOWN och UP.

Dykhistorik visar en sammanfattning av följande:

 • Dyktimmar
 • Totalt antal dyk
 • Maxdjup

Historiken över dyk registrerar högst 999 dyk och 999 dyktimmar. När dessa gränser nåtts återställs räknarna till noll.

Historiken över fridyk visar följande:

 • de djupaste och längsta dyken av alla fridyk
 • den ackumulerade dyktiden i timmar och minuter
 • det totala antalet dyk

Historiken över fridyk registrerar högst 999 dyk och 99 dyktimmar och 59 minuter. När dessa gränser nåtts återställs räknarna till noll.

Loggbok

Varje logg har tre sidor:

 1. Huvudsida:

logbook page1

 • maxdjup
 • dykdatum
 • typ av dyk (anges av första bokstaven i dykläget på engelska, t.ex. A för Air (luft)
 • tid för dykstart
 • dyknummer – från äldsta till nyaste
 • procentuella gasandelar i den först använda gasblandningen
 • total dyktid (i minuter i alla lägen)
 • Sida med yttid och varningar:

logbook page2

 • maxdjup
 • yttid efter föregående dyk
 • genomsnittligt djup
 • varningar
 • OLF % (om tillämpligt)
 • Diagram över dykprofil:

logbook page3

 • vattentemperatur
 • djup-/tidsprofil över dyket

Tryck på UP för att skrolla igenom diagrammet över dykprofilen eller håll UP nedtryckt för att skrolla automatiskt.

Diagrammet över dykprofil visar dykinformation punkt för punkt, t ex djup, kompassriktning, dekompressionsinfo, tak och uppstigningstid.

Texten End of Logs (slut på loggar) visas mellan det äldsta och det senaste dyket.

Loggbokens kapacitet beror på samplingshastigheten.

Om minnet är fullt när nya dyk läggs till raderas de äldsta dyken.

Innehållet i minnet finns kvar när batteri byts ut (förutsatt att batteribytet skett enligt instruktionerna).

OBS:

Flera upprepade dyk anses tillhöra samma upprepade dykserie om inte flygförbudstiden har avslutats.

Innehållsförteckning