Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto Zoop Novo Användarhandbok

Dykplaneringsläge

DykplaneringslägetPLAN NoDeco (planering av dyk utan dekompression) kan användas till att planera ett dyk som inte kräver dekompression. Du skriver in djupet för ditt kommande dyk och Suunto Zoop Novo beräknar den längsta tid du kan stanna på detta djup utan att behöva dekompressionsstopp.

Dykplanen räknar med följande:

  • allt beräknat återstående kväve
  • dykhistorik från de senaste fyra dagarna

Så här planerar du dyk:

  1. Tryck på MODE tills du ser PLAN NoDec (planering av dyk utan dekompression).
  2. Displayen visar kort din återstående kväveutvädringstid innan den fortsätter till planeringsdisplayen.
  3. Tryck på DOWN eller UP för att skrolla dina kommande dykdjup. Djupet rör sig i inkrement om 3m (10ft) från 9m – 45m (30ft – 150ft). Gränsen för tid utan dekompression för valt djup visas i mitten av följande display. Om du har dykt minst en gång med Suunto Zoop Novo, visas fältet SURFTIME + (TID PÅ YTAN +). Du kan justera yttiden med UP.
  4. mellan efter varandra följande dyk genom att trycka på SELECT.
  5. Tryck på MODE för att avsluta.
OBS:

Dykplaneringsläget inaktiveras om dykdatorn är i felläge (se Felläge (algoritmlås)) eller om dykläget är avstängt eller i läget Gauge (mätning).

Innehållsförteckning