Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto Zoop Novo Användarhandbok

Kalenderklocka

Kalenderklockan är standardläge för Suunto Zoop Novo .

Tid

I tidsinställningarna kan du ställa in timmar, minuter, sekunder och format (12 eller 24-timmar).

Så här ställer du in tiden:

 1. Håll DOWN nedtryckt i tidsläge.
 2. Tryck på UP och skrolla till Time (tid) och tryck på SELECT.
 3. Ställ in timmar med DOWN eller UP och bekräfta med SELECT.
 4. Gör likadant när det gäller minuter och sekunder. Ställ in formatet med DOWN eller UP och bekräfta med SELECT.
 5. Tryck på MODE för att avsluta.

Datum

Datum och veckodag visas längst ner i tidsläge. Tryck på DOWN för att skifta mellan vyerna.

Så här ställer du in datum:

 1. I tidsläget håller du DOWN nedtryckt.
 2. Tryck på UP för att skrolla ned till Date (Datum) och tryck på SELECT.
 3. Ange år med DOWN eller UP och bekräfta med SELECT.
 4. Gör likadant när det gäller månad och dag.
 5. Tryck på MODE för att avsluta.

Enheter

I inställningen av enheter ska du välja om enheterna ska visas i metriska eller brittiska måttsystem.

 1. I tidsläget håller du DOWN nedtryckt.
 2. Tryck på UP för att skrolla till Units (Enheter) och tryck på SELECT.
 3. Tryck på DOWN för att växla mellan Metric (Metersystem) och Imperial (Brittiska måttenheter) och bekräfta med SELECT.
 4. Tryck på MODE för att avsluta.

Dubbel tidvisning

Med dubbel tidvisning kan du hålla koll på den aktuella tiden i en annan tidszon, t ex när du reser. Dubbel tidvisning visas längst ner till vänster i displayen för tidsläge om du trycker på DOWN.

Så här ställer du in dubbel tidvisning:

 1. I tidsläget håller du DOWN nedtryckt.
 2. Tryck på UP för att skrolla till Dual Time (Dubbeltidvisning) och tryck på SELECT.
 3. Ange timmar med DOWN eller UP och bekräfta med SELECT.
 4. Gör likadant med minuter.
 5. Tryck på MODE för att avsluta.

Väckarklocka

Suunto Zoop Novo har ett dagligt larm som kan ställas för aktivering en gång, på vardagar eller varje dag.

När det dagliga larmet aktiveras blinkar skärmen och larmet ljuder i 60 sekunder. Stoppa larmet genom att trycka på valfri knappar.

Inställning av dagligt larm:

 1. Håll DOWN nedtryckt i tidsläge.
 2. Tryck på UP och skrolla till Alarm (larm) och tryck sedan på Select.
 3. Välj larmaktivering med DOWN eller UP och bekräfta med Select. Alternativen är Off (av), Once (en gång), Weekdays (veckodagar) eller Every Day (varje dag).
 4. Ställ in timmar med DOWN eller UP och bekräfta med SELECT.
 5. Gör likadant med minuter.
 6. Tryck på MODE för att avsluta.

Innehållsförteckning