Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto Zoop Novo Användarhandbok

Dyknumrering

Om Suunto Zoop Novo inte räknat med flygförbudstid ner till noll, hör upprepade dyk till samma dykserie.

Inom varje serie ges dyken nummer. Det första dyket i serien är DIVE 1 (DYK 1), det andra DIVE 2 (DYK 2) och så vidare.

Om du påbörjar en ny dykning med mindre än fem (5) minuter vid ytan, Suunto Zoop Novo behandlas det nya dyket som en del av det föregående. Dyktiden fortsätter där den upphörde.

Efter fem (5) minuter eller mer på ytan blir alla nya dyk en del av en serie upprepade dyk. Dykräknaren som visas i planeringsläge lägger till för varje nytt dyk i den upprepade serien.

I planeringsläge kan du granska gränserna för dyk utan dekompression för nästa dyk i en serie.

Innehållsförteckning