Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto Zoop Novo Användarhandbok

Djuplarm

Som standard ljuder djuplarmet vid 30 m (100 ft). Du kan justera djupet enligt egna preferenser eller stänga av det.

Så här justerar du djuplarmet:

  1. I dykläge håller du DOWN nedtryckt så att du kommer till inställningarna.
  2. Tryck på UP och skrolla till Depth Alarm (djuplarm) och tryck på SELECT.
  3. Tryck på UP för att slå på eller stänga av larmet och bekräfta sedan med SELECT.
  4. Justera djupet med DOWN eller UP och acceptera sedan med SELECT.
  5. Tryck på MODE för att avsluta.

När djuplarmet aktiveras blinkar bakgrundsbelysningen och ljudlarmsmönstret för låg prioritet låter. Kvittera larmet genom att trycka på valfri knapp.

Innehållsförteckning