Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto Zoop Novo Användarhandbok

Säkerhetsstopp och djupstopp

Säkerhetsstopp anses allmänt som god dykpraxis och är en viktig del av de flesta dyktabeller. De olika skälen för att utföra ett säkerhetsstopp är bland annat minskad risk för subklinisk tryckfallssjuka, minskning av mikrobubblor, en kontrollerad uppstigning och möjlighet att orientera sig innan man når ytan.

Suunto Zoop Novo visar två olika lägen för säkerhetsstopp: rekommenderat och obligatoriskt.

Med varje dyk på över 10 m (30 ft) följer tre minuters nedräkning för det rekommenderade säkerhetsstoppet. Detta stopp utförs inom intervallet 3–6 m (10–20 ft). Suunto Zoop Novo visar en STOPP-ikon och en nedräkningstid på tre minuter.

recommended safetystop ZoopVyperNovo

OBS:

När djupstopp aktiverats anges längden för obligatoriska säkerhetsstopp i sekunder.

När uppstigningshastigheten överstiger 10 m (33 ft) per minut under mer än fem sekunder i följd, kan uppbyggnaden av mikrobubblor var högre än tillåtet för dekompressionsmodellen.

I den här situationen lägger Suunto Zoop Novo till ett obligatoriskt säkerhetsstopp till dyket. Hur långt detta stopp är beror på hur mycket uppstigningshastigheten har frångåtts.

STOPP-symbolen visas på displayen. När du når djupzonen mellan 6 m och 3 m (18 ft och 9 ft) visas följande:

 1. CEILING (TAK) och STOP (STOPP)
 2. Takdjup
 3. Tid för säkerhetsstopp

deepstop ZoopVyperNovo

Vänta vid taket tills varningen om obligatoriskt säkerhetstopp försvinner.

Varning:

GÅ ALDRIG UPP OVANFÖR TAKET! Du får inte gå upp över taket under din dekompression. För att du inte ska göra det oavsiktligt, ska du hålla dig något under taket.

Djupstopp aktiveras när du dyker djupare än 20 m (65,6 ft).

Om dyktimern visas på skärmen när djupstoppet aktiveras, ersätts timern med djupstopp.

När djupstoppet är över kan användaren växla mellan djupstopp och timer med ett långt tryck på MODE-knappen.

Djupstopp visas på samma sätt som säkerhetsstopp. Suunto Zoop Novo meddelar dig att du är i djupstoppsområdet genom att visa:

 • CEILING (TAK) i den översta
 • DEEPSTOP (DJUPSTOPP) i den mellersta raden
 • Stoppdjup
 • Nedräkningstimer

deepstop ZoopVyperNovo

Djupstopp är på som standard endast i lägena Air (Luft) och Nitrox (Nitrox). Så här stänger du av djupstoppet:

 1. I dykläge håller du DOWN nedtryckt.
 2. Tryck på DOWN för att skrolla till Deepstop (Djupstopp) och öppna med Select.
 3. Tryck på UP för att skifta mellan på/av.
 4. Tryck på MODE för att avsluta.

Innehållsförteckning