Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Ambit3 Peak Потребителско ръководство - 2.5

Характеристики

3D разстояние

Suunto Ambit3 Peak може да вземе предвид увеличаването и намаляването на височината, когато изчислява разстоянието. Това осигурява по-реалистично изчисление на разстоянието, когато тренирате в хълмиста или планинска местност. В такава ситуация 3D разстоянието е по-голямо от 2D разстоянието.

2D versus 3D

Ако използвате софтуер на трети страни, за да анализирате пътя си, проверете как се изчислява разстоянието на пътя. Ако изчислението е чрез 2D разстоянието, може да е по-добре да не активирате 3D разстоянието на часовника си.

В противен случай, ако често тренирате в хълмиста или планинска местност, трябва да активирате 3D разстоянието.

За да активирате 3D разстоянието:

  1. Докато сте в спортен режим, задръжте Next натиснат, за да отворите менюто с опциите.
  2. Превъртете до ACTIVATE (АКТИВИРАЙ) с Light Lock и натиснете Next.
  3. Превъртете до 3D distance (3D разстояние) и натиснете Next, за да превключите на 3D разстояние.
  4. Задръжте Next, за да затворите менюто.

Table of Content