Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Ambit3 Peak Потребителско ръководство - 2.5

Подсветка

Натискането на бутона Light Lock активира подсветката.

backlight

По подразбиране подсветката се включва за няколко секунди и се изключва автоматично. Това е Normal (Нормален) режим.

Има четири режима на подсветката:

Mode (Режим):

  • Normal (Нормален): Подсветката се включва за няколко секунди, когато натиснете бутона Light Lock и когато прозвучи алармата.
  • Off (Изключена): Подсветката не се включва нито при натискане на бутон, нито при прозвучаване на алармата.
  • Night (Нощен): Подсветката се включва за няколко секунди, когато натиснете който и да било бутон и когато прозвучи алармата.
  • Toggle (Превключване): Подсветката се включва, когато натиснете бутона Light Lock и остава включена, докато не натиснете бутона Light Lock отново.

Вашият Suunto Ambit3 Peak има две настройки за подсветка: една “основна” настройка и една за спортни режими.

Можете да промените настройката на подсветката в настройките на часовника от General (Общи) » Tones/display (Тонове/дисплей) » Backlight (Подсветка). Вижте Регулиране на настройките. Можете също така да промените основната настройка в Movescount.

Вашите спортни режими могат да използват същия режим на подсветката като основната настройка (по подразбиране) или можете да определите различен режим за всеки спортен режим от разширените настройки в Movescount.

В допълнение към режима можете да настроите яркостта на подсветката (в проценти) в настройките на часовника от General (Общи) » Tones/display (Тонове/дисплей) » Backlight (Подсветка) или в Movescount.

подшушвам:

Когато бутоните Back Lap и Start Stop са заключени, все още можете да активирате подсветката, като натиснете бутона Light Lock.

Table of Content