Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Ambit3 Peak Потребителско ръководство - 2.5

Хронометър

Хронометърът е дисплей, който може да се включи или изключи от старт менюто.

За да активирате хронометъра:

 1. Натиснете бутона Start Stop, за да влезете в старт менюто.
 2. Превъртете до DISPLAYS (ДИСПЛЕИ) с бутона Light Lock и натиснете бутона Next.
 3. Превъртете до Stopwatch (Хронометър) с бутона Light Lock и натиснете бутона Next.

Сега можете да започнете да използвате хронометъра или да натиснете бутона Next, за да се върнете към дисплея Time . За да се върнете към хронометъра, натиснете бутона Next, за да превъртите през дисплеите, докато стигнете до хронометъра.

За да използвате хронометъра:

 1. В дипслея на активирания хронометър натиснете бутона Start Stop, за да започнете да засичате времето.
 2. Натиснете бутона Back Lap, за да направите обиколка или натиснете бутона Start Stop, за да прекъснете хронометъра. За да видите времената за обиколките, натиснете бутона Back Lap, докато хронометърат е в пауза.
 3. Натиснете бутона Start Stop, за да продължите.
 4. За да нулирате времето, задръжте бутона Start Stop натиснат, докато хронометърът е в пауза.

using stopwatch Ambit3

Докато хронометърът работи, можете да:

 • натиснете бутона View, за да превключите между времето и времето за обиколка, показвано в долния ред на дисплея.
 • превключите към режим time (време) с бутона Next.
 • влезете в менюто с опции, като задържите бутона Next натиснат.

Ако вече не искате да виждате дисплея на хронометъра, деактивирайте хронометъра.

За да деактивирате хронометъра:

 1. Натиснете бутона Start Stop, за да влезете в старт менюто.
 2. Превъртете до DISPLAYS (ДИСПЛЕИ) с бутона Light Lock и натиснете бутона Next.
 3. Превъртете до End stopwatch (Спри хронометър) с бутона Light Lock и натиснете бутона Next.

Table of Content