Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Ambit3 Peak Потребителско ръководство - 2.5

Маршрути

Можете да създадете маршрут в Movescount или да импортирате маршрут, създаден с друга услуга.

За да добавите маршрут:

 1. Отидете на www.movescount.com и влезте.
 2. Синхронизирайте вашия Suunto Ambit3 Peak с Movescount с използване на Suuntolink и предоставения USB кабел.

Маршрутите могат да се изтриват също посредством Movescount.

Навигиране по маршрут

Можете да навигирате по маршрут, който сте записали от тренировка (вижте Записване на пътища).

подшушвам:

Можете също да навигирате със спортни режими (вж. Навигиране по време на тренировка).

За да навигирате по маршрут:

 1. Натиснете Start Stop , за да влезете в старт менюто.
 2. Превъртете до Navigation със Start Stop и влезте с Next.
 3. Превъртете до Routes със Start Stop и влезте с Next. Часовникът показва броя на запазените маршрути и след това списък на всички ваши маршрути.
 4. Превъртете до маршрута, по който желаете да навигирате със Start Stop или Light Lock. Изберете с Next.
 5. Натиснете Next и изберете Navigate.
  Алтернативно, можете да изберете View за да прегледате първо маршрута и профила на височината на маршрута.
 6. Часовникът ще покаже всички маркери по избрания маршрут. Превъртете до маркера, който желаете да използвате като начална точка, с бутона Start Stop или Light Lock. Потвърдете с бутона Next.
 7. Ако сте избрали маркер по средата на маршрута, Suunto Ambit3 Peak ще ви попита в коя посока да бъде навигацията. Натиснете Start Stop, за да изберете Forwards или Light Lock, за да изберете Backwards. Ако сте избрали първата начална точка като начална точка, Suunto Ambit3 Peak навигира по маршрута напред (от първата до последната точка). Ако сте избрали последния маркер като стартова точка, Suunto Ambit3 Peak ще навигира по маршрута назад (от последната към първата точка).
 8. Ако използвате компаса за първи път, трябва да го калибрирате (вижте Калибриране на компаса). След като активирате компаса, часовникът започва да търси GPS сигнал и показва GPS found (Намерен е GPS), когато намери сигнал.
 9. Започнете да навигирате към първия маркер на маршрута. Часовникът ви уведомява, когато приближавате маркера и автоматично започва навигация към следващия маркер по маршрута.
 10. Преди последния маркер от маршрута, часовникът ви информира, че сте стигнали до дестинацията си.

navigating route Ambit3

navigating route2 Ambit3

За да прескочите маркер от маршрута:

 1. Докато навигирате по маршрут, задръжте бутона Nextнатиснат, за да отворите менюто с опции.
 2. Натиснете Next , за да изберете Navigation.
 3. Превъртете до Skip waypoint със Start Stop и изберете с Next. Часовникът ще прескочи маркера и ще започне да навигира направо към следващия маркер по маршрута.

skipping waypoint Ambit3

По време на навигацията

По време на навигацията натиснете View, за да превключите между следните изгледи:

 1. изглед с целия път, който показва пълния маршрут
 2. приближен изглед на маршрута. Можете да промените ориентацията на картата от настройките на часовника в GENERAL » Map.
 3. Heading up: Показва приближена карта, като посоката сочи нагоре.
 4. North up: Показва приближена карта, като север сочи нагоре.
 5. навигационен изглед с маркери

during navigation Ambit3

Изглед на целия път

Изгледът на целия път показва следната информация:

 • (1) стрелка, която означава вашето местоположението и сочи по посоката, в която се движите.
 • (2) следващия маркер по маршрута
 • (3) първия и последния маркер по маршрута
 • (4) най-близката точка на интерес (POI) се вижда като икона.
 • (5) мащаб на показване на изгледа на целия път

fulltrack view

бележка:

В изгледа на целия път северът винаги сочи нагоре.

Навигационен изглед с маркери

Навигационният изглед с маркери показва следната информация:

 • (1) стрелка, сочеща по посока на следващия маркер
 • (2) разстоянието до следващия маркер
 • (3) следващия маркер, към който се движите

waypoint view Ambit3

Изглед на височинен профил

Изгледът на височинния профил показва следната информация:

 1. Общо изкачване
 2. Профил в реално време с вертикална прекъсната линия, показваща текущото местонахождение
 3. Оставащо изкачване

ascent profile Ambit3

бележка:

Ако използвате барометър или автоматичен профил (вж. Подходящ профил за заниманието), трябва да зададете настройката “Alti-baro” на алтиметър, за най-голяма точност на височинния профил.

Table of Content