Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Ambit3 Peak Потребителско ръководство - 2.5

Възстановяване

Вашият Suunto Ambit3 Peak предлага два показателя, с които да следите нуждата си от възстановяване след тренировка: време за възстановяване и състояние на възстановяване.

Време за възстановяване

Времето за възстановяване е приблизителното време в часове, необходимо на тялото ви за възстановяване след тренировка. Времето се базира на продължителността и интензивността на тренировката, както и на общата ви умора.

Времето за възстановяване се натрупва от всякакъв вид упражнения. С други думи, натрупвате време за възстановяване както при дълги, слабо интензивни тренировки, така и при силно интензивни тренировки.

Времето от отделните тренировки се натрупва, така че ако тренирате преди изтичане на времето, новото натрупано време се добавя към остатъка от предходната ви тренировка.

Броят часове, натрупани за дадена тренировка, се показва в резюмето в края на тренировката.

Общият брой часове за възстановяване, които ви остават, се изписва на дисплея за наблюдение на активността (вижте Мониторинг на дейността).

Тъй като времето за възстановяване е само приблизително, натрупаните часове се отброяват последователно, независимо от нивото на физическата ви форма или други индивидуални фактори. Ако сте в много добра форма, може да се възстановявате по-бързо от предвиденото. От друга страна, ако сте болни от грип, например, времето ви за възстановяване може да е по-дълго от предвиденото.

За да получите точен показател за действителното ви време за възстановяване, препоръчваме използването на един от тестовете за възстановяване (вижте Състояние на възстановяване).

Състояние на възстановяване

Състоянието на възстановяване посочва степента на стрес върху вашата вегетативна нервна система. На колкото по-малко стрес сте подложени, толкова по-възстановени се чувствате. Познаването на състоянието ви на възстановяване ви помага да оптимизирате тренировките си и да избягвате пренатоварване или контузии.

Можете да проверите състоянието си на възстановяване с бързия тест за възстановяване или чрез теста за възстановяване след сън, работещ с Firstbeat. За тестовете е нужен сензор за сърдечен ритъм, съвместим с Bluetooth, който измерва вaриациите в сърдечния ритъм (RR-интервал), като напр. Suunto Smart Sensor.

Състоянието на възстановяване се посочва в скала с резултати от 0 до 100%, както е обяснено в таблицата по-долу.

РезултатОбяснение
81-100Напълно възстановен/а. Може да тренирате много интензивно.
51-80Възстановен/а. Може да тренирате интензивно.
21-50В процес на възстановяване. Тренирайте умерено.
0-20Не сте възстановен/а. Починете си, за да се възстановите.
бележка:

Стойности под 50%, измерени в няколко последователни дни, са показател за нарастваща нужда от почивка.

Калибриране на тест

Както тестът за сън, така и бързият тест трябва да бъдат калибрирани, за да дават точни резултати.

Тестовете за калибриране определят какво означава “напълно възстановяване” за вашето тяло. С всеки тест за калибриране вашият часовник коригира скалата с резултатите от тестовете, за да отговаря на вашите специфични вариации в сърдечния ритъм.

И за двата теста е необходимо да направите три теста за калибриране. Те трябва да се направят, докогато още нямате натрупано време за възстановяване. Най-добре ще е, ако по време на тестовете за калибриране се чувствате напълно възстановени и не сте болни или стресирани.

По време на периода за калибриране можете да получите резултати, които да са по-ниски или по-високи от очакваното. Тези резултати се показват в часовника като очаквано състояние на възстановяване, докато калибрирането бъде завършено.

След като завършите калибрирането, когато влезете в регистъра, вместо времето за възстановяване, там ще се показва последният резултат.

Бърз тест за възстановяване

Бързият тест за възстановяване, работещ чрез Firstbeat, е алтернативен начин да измерите състоянието си на възстановяване. Тестът за възстановяване след сън е по-точен метод за измерване на състоянието ви на възстановяване. При някои хора обаче носенето на сензор за измерване на сърдечния ритъм през цялата нощ може да не е осъществимо.

Бързият тест за възстановяване отнема само няколко минути. За най-добри резултати трябва да сте легнали, отпуснати и да не мърдате по време на теста.

Препоръчваме ви да направите теста сутрин след събуждане. Това помага да се гарантира, че ще получавате сравними резултати в отделните дни.

Трябва да направите три теста, докато се чувствате бодри и не сте натрупали нужда от време за възстановяване, за да калибрирате тестовия алгоритъм.

Тестовете за калибриране може и да не се правят последователно, но трябва да са през поне 12-часов интервал.

По време на периода за калибриране можете да получите резултати, които да са по-ниски или по-високи от очакваното. Тези резултати се показват в часовника като очаквано състояние на възстановяване, докато калибрирането бъде завършено.

За да направите бърз тест за възстановяване:

  1. Сложете си колана за измерване на сърдечния ритъм и се уверете, че електродите са влажни.
  2. Легнете и се отпуснете на тихо място, без смущения.
  3. Натиснете бутон Start Stop, превъртете до RECOVERY (ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ) с бутон Start Stop, и изберете с бутон Next.
  4. Превъртете до Quick test (Бърз тест) и изберете с бутон Next.
  5. Изчакайте тестът да приключи. quick recovery test ongoing

Когато тестът е приключил, прегледайте резултатите чрез бутони Next и Back Lap.quick recovery test result

Ако най-слабият сърдечен ритъм по време на теста е под сърдечния ви ритъм при почивка, зададен в Movescount, сърдечният ви ритъм по време на почивка ще бъде актуализиран следващия път, когато синхронизирате Movescount.

бележка:

Резултатите от теста не се отразяват на натрупаното ви време за възстановяване.

Тест за възстановяване след сън

Тестът за възстановяване след сън, работещ чрез Firstbeat, предоставя надежден показател за вашето състояние на възстановяване след спане през нощта.

Трябва да направите три теста, докато се чувствате бодри и не сте натрупали нужда от време за възстановяване, за да калибрирате тестовия алгоритъм.

Тестовете за калибриране може и да не се правят последователно един след друг.

По време на периода за калибриране можете да получите резултати, които да са по-ниски или по-високи от очакваното. Тези резултати се показват в часовника като очаквано състояние на възстановяване, докато калибрирането бъде завършено.

За да направите тест за възстановяване след сън:

  1. Сложете си колана за измерване на сърдечния ритъм и се уверете, че електродите са влажни.
  2. Натиснете Start Stop, превъртете до RECOVERY чрез бутон Start Stop и изберете с бутон Next.
  3. Превъртете до Sleep test (Тест за сън) и изберете с бутон Next.
  4. Ако желаете да отмените теста, натиснете бутон Back Lap.
  5. Когато сте готови да станете от леглото сутринта, прекратете теста, като натиснете Start Stop или Next.

Когато тестът е приключил, прегледайте резултатите чрез бутони Next и Back Lap.

sleep recovery test results

бележка:

Тестът за възстановяване след сън изисква поне два часа ясни данни за сърдечния ритъм, за да даде резултати. Резултатите от теста не се отразяват на натрупаното ви време за възстановяване.

Table of Content