Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Ambit3 Peak Потребителско ръководство - 2.4

Table of Content
Table of Content

Известия

Ако сте сдвоили своя Product Name със Suunto Movescount приложението (виж Мобилно приложение Movescount mobile app), можете да получавате обаждания, съобщения и известия на часовника.

notifications Ambit3

За да получавате известия на вашия часовник:

  1. Задръжте бутон Next натиснат, за да влезете в менюто с опции.
  2. Натиснете Light Lock, за да превъртите до CONNECTIVITY (СВЪРЗВАЕМОСТ) и натиснете Next.
  3. Натиснете Light Lock, за да превъртите до Settings (Настройки), и натиснете Next.
  4. Натиснете Light Lock, за да превъртите до Notifications (Известия), и натиснете Next.
  5. Превключвайте между вкл./изкл. с бутона Light Lock и натиснете Next.
  6. Излезте, като задържите бутона Next натиснат.

С включени известия, вашият Product Name дава звуков сигнал и показва иконата за известяване в долния ред при всяко ново събитие.

За да видите известията на вашия часовник:

  1. Натиснете Start Stop, за да влезете в старт менюто.
  2. Превъртете до NOTIFICATIONS (ИЗВЕСТИЯ) с Light Lock и изберете с Next.
  3. Превъртайте известията с Start Stop или Light Lock.

Могат да се показват до 10 известия. Известията остават на вашия часовник докато не ги изчистите от вашето мобилно устройство. Въпреки това, по-стари от един ден известия не се показват на часовника.

Table of Content